For en byggherre er det kritisk å velge rett kontrakt for oppdraget som skal utføres. Ved å legge feil standardkontrakt til grunn kan man få svak risikostyring hvor man utilsiktet øker egen risikoeksponering i tillegg til at feil bruk av kontraktsbase kan være tvistdrivende i seg selv. En god kontrakt styrer risikoen for partene på forutsigbart vis og bygger under effektivitet i prosjektet som igjen er økonomisk positivt for både entreprenør og byggherre: krangling koster penger.