Nikolai Refshal

  Salgsleder hos Nettpartner med spesielt fokus på det grønne skiftet.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Solkraft: Sterk markedsvekst krever bedre reguleringer og ressurser

  Skal vi klare å nå klimamålene for 2030 og 2050, må vi gjøre nytte av solas superkrefter i mye større grad enn vi gjør i dag. Solcellemarkedet i Norge vokser i tillegg raskt, både blant private husstander og i ulike bransjer. Tydelige retningslinjer, reguleringer og krav må på plass for effektiv bruk av solenergi til å dekke fremtidens energiforbruk.
  Les mer ›

  Energiplan: Når bør du gå fra lavspent til høyspent byggestrøm?

  Det stilles stadig strengere krav til byggherrer og entreprenører om en energiplan som skal beskrive effektbehov og forbruk i alle prosesser av et byggeprosjekt. Da er det særlig ett punkt som må avklares tidlig; er det mest gunstig med lavspent eller høyspent provisorisk strøm, og når bør du velge hva?
  Les mer ›