Øyvind Eriksrud

  Øyvind Eriksrud er prosjektleder i Nettpartner og er spesielt opptatt av at det offentlige så vel som private aktører har økt kunnskap til og stolthet over egen infrastruktur for belysning og veilys.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur via kommunens tennskap

  Kommuner eier gatelysanlegg på store deler av veinettet, i parker, lysløyper og lekeplasser. Dette gir uante muligheter for strøm i andre sammenhenger. Tennskap er allerede strategisk plassert rundt i kommunen, hvor det kan bli behov for strøm til annen bruk. Hvorfor skal kommunen måtte etablere et ekstra anlegg når det allerede er noe i nærheten som kan benyttes?
  Les mer ›

  Gatelysanlegg: Hvordan kan kommunen få mest igjen for pengene?

  Det finnes utrolig mange flinke mennesker rundt om i kommunene som er enestående innen sitt fagfelt. Men hvor bevisst er vi på at tverrfaglig samarbeid internt i kommunene også kan medføre store besparelser? Samarbeid ved oppgraderinger og utbedringer på allerede eksisterende anlegg kan være smart.
  Les mer ›

  Krav til effektmåling av vei- og gatelysanlegg

  Når fakturering av vei- og gatelyseiere baseres på anslått verdi for energiforbruket, istedenfor faktisk effektmåling, sier det seg selv at insentivet for effektivt energiforbruk er minimalt. Nå som utdaterte glødelamper erstattes med energieffektive og smarte lysarmaturer, blir det derfor ekstra viktig med korrekt måling og avregning av vei- og gatelysanlegg.
  Les mer ›

  Smarte gatelysanlegg: En mulighet for fremtiden?

  Med mennesket i fokus har samfunnet etablert gatelysanlegg på store deler av veinettet, i parker, lysløyper og lekeplasser. Dette har vi gjort for at vi mennesker har behov for å orientere oss visuelt og for at vi skal føle oss trygge. Det er med på å øke ferdselen til fots og på sykkel i tillegg til at trivselen øker i de belyste områdene. Et tiltak de aller fleste beboerne i kommunen setter pris på, men kan vi benytte oss av det til noe fornuftig i tillegg til å belyse veier og gangveier? Svaret er et rungende JA.
  Les mer ›

  Reduser risiko for klager ved anbudskonkurranser for gatelysanlegg

  Det er en kjensgjerning at det ofte klages i åpne anbudskonkurranser om anskaffelse av utendørsbelysning og gatelysanlegg. Årsaken til dette kan være flere og sammensatt. Her går vi gjennom noen av gjengangerne som i vår erfaring ofte fører til klager, samt fire råd til en ryddig anbudskonkurranse og tilbudsprosess for kommunens gatelys.
  Les mer ›

  7 tips til effektiv drift og forvaltning av kommunens belysningsanlegg

  Det er en kjent sak at gatelys og belysningsanlegg ofte er til besvær for kommuner og anleggseiere. I dette innlegget ønsker jeg derfor å komme med noen nyttige råd til eiere som kanskje har et litt anstrengt forhold til sine gatelys, og forhåpentligvis forenkle fremtidige utbedringer og drift.
  Les mer ›