Mens millioner av folk i det ganske land fikk pålagt hjemmekontor under første lockdown, gikk tusenvis av kvinner og menn på jobb for å sørge for at Norge gikk rundt. Og av de som fikk dispensasjon for å jobbe, og tillatelse fra kommunelegen for å reise ut av fylket for å holde hjulene gående, var blant annet fiber- og bredbåndsavdelingen til Nettpartner i Møre og Romsdal.