Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledning (KL)

  Arbeid langs jernbanen må ofte gjennomføres innen bestemte, og gjerne korte, tidsperioder. Ombygging av kontaktledninger (KL) er en stor del av dette. I årene fremover vil gode forberedelser og riktig kartlegging av utstyr, mannskap og materiell være enda viktigere for å nå tidsfrister. Å styre prosjektene effektivt, både ved små og store brudd, er nødvendig for at togtrafikken kan returnere til normalen så raskt som mulig etter endt prosjekt.
  Les mer ›

  Derfor bygger Nettpartner eget opplæringssenter for jernbanetekniske fag

  For å lykkes med moderniseringen og digitaliseringen av jernbanen trenger vi energimontører og signalmontører som sitter på riktig kunnskap og kompetanse. Nettpartner bygger derfor et eget opplæringssenter der nåværende energimontører og lærlinger blir godt rustet til å bygge ut fremtidens jernbane.
  Les mer ›

  Slik ble Nettpartner totalleverandør innen jernbanetekniske fag

  Visste du at en av Norges største elkraftentreprenør også har et av landets største KL-miljøer? Faktisk så er Nettpartner totalentreprenør innen alle jernbanetekniske fag, med en kraftig oppjustert maskinpark for oppdrag innen både kontaktledning, spor og signal.
  Les mer ›

  Et fremtidsrettet kompetansemiljø innen signalfaget

  Når Bane NOR nå utfører den største oppgraderingen av jernbanens signalanlegg siden 50-tallet, innebærer det også en fornying av fremtidens kompetansebehov. Som fagmiljø innen signalanlegg gir det oss i Nettpartner et viktig forsprang og kompetanse som er overførbart til fremtidige signalprosjekter innen bane og spor generelt.
  Les mer ›

  Mer jernbane for hver krone: Jevn kapasitetsutnyttelse sikrer god prosjektøkonomi

  Gode innkjøpsstrategier og jevn kapasitetsutnyttelse i jernbaneprosjektene kan redusere kostnader og bidra til at vi får mer jernbane for hver investert krone.
  Les mer ›