Totalleverandør hovedentreprenør jernbanetekniske fag jbt Nettpartner

Visste du at en av Norges største elkraftentreprenør også har et av landets største KL-miljøer? Faktisk så er Nettpartner totalentreprenør innen alle jernbanetekniske fag, med en kraftig oppjustert maskinpark for oppdrag innen både kontaktledning, spor og signal.

Etter at Nettpartner i 2014 kjøpte opp KL-Sørvis – entreprenør på elektroanlegg for jernbane og sporveier – og divisjonen Nettpartner Bane ble etablert, har det gått slag i slag innen kontaktledning, spor og signal. Både når det gjelder oppdrag, anbudskonkurranser og oppskalering av mannskap, maskinpark og kompetanse.

For eksempel ble vi i 2018 det første selskapet av tre som Siemens Mobility signerte som montasjepartner av Bane NORs nye signalanlegg, ERTMS. Dette gir oss som bedrift, og ikke minst våre ansatte, unik kompetanse innen fremtidens signalanlegg og signalfaget.

Omfattende maskinpark for bane

Det siste tiåret har vi gjort investeringer i både større og mindre maskiner for å forsterke arbeidet og prosesser for bygging av kontaktledningsanlegg, og de senere årene også signalanlegg. Vi har fått på plass maskiner for sporarbeid, og kan tilby tjenester innen alle jernbanetekniske fag (JBT).

I 2020 kjøpte vi pakkmaskinen P&T 08-275 4/ZW sammen med våre svenske partnere STG. Sammen eier vi Nordic Temping Service AB som drifter maskinen. Dette er en maskin for sporpakking, og det gunstige med denne sporgående arbeidsmaskinen er at den også kan forflyttes på en semitrailer på vei.

I 2021 kjøpte vi også braksuksessen Bane & Fiber AS, noe som innebærer at Nettpartner nå har en omfattende maskinpark for oppdragene vi utfører innen kontaktledning, spor og signal.

Vi har også egen solid maskinpark, med skinnegående stormobiler.

I vår maskinpark for arbeider på jernbanen finner du blant annet:

 • Toveis gravemaskiner – som går både på skinner og på vei – i alle størrelser.
 • Pakkmaskin.
 • Skinnetraktorer fra Huddig og Lännen.
 • Kran til skinnetraktor.
 • Hydrema-dumper med skinnehjul.
 • Stormobiler.

 

Konkurransedyktig fortrinn

Etter hvert som Nettpartner har vokst, også som jernbaneentreprenør, tilsier både kapasitet og kompetanse at vi kan og bør være hovedentreprenør (HE) og ikke bare være underentreprenør (UE) i enkeltfag.

At vi kan tilby tverrfaglig som en totalleverandør innen jernbanetekniske fag, med kontroll på hele verdikjeden, er ikke bare viktig for oss – men også gunstig for våre kunder.

I de større baneprosjektene, slik som ved bygging av nye anlegg, er ofte JBT en egen entreprise. Med fagpersoner, kompetanse, erfaring, maskiner og utstyr innomhus har vi et konkurransedyktig fortrinn og behovet for underleverandører minsker.

Dette gjenspeiles i oppdragene våre.

5 eksempler på oppdragstypene vi tar på oss innen JBT rundt om i Norge:

 1. Stasjonsforbedringer som plattformforlengelse, forlengelse av krysningsspor for lengre tog, utbygging av hensetnings- eller sidespor på stasjoner.

 2. Bygging av komplette anlegg med spor og signal. Dette er type jobber vi tidligere vanligvis har vært involverte i som underleverandør og gjerne kun på KL-delen, men som vi nå kan vi levere som tverrfaglig hovedentreprenør.

 3. Mindre og mellomstore sporoppdrag som justering av spor, fjerning eller utskifting av veksler, sville- og skinnebytte, bygging av planoverganger, utskifting av isolerte skjøter eller sporsveising.

 4. Bygging av European Rail Traffic Management System (ERTMS) som leverandør til Siemens Mobility og med Bane NOR som byggherre.

 5. Prosjektering, bygging og vedlikehold av kontaktledningsanlegg, inkludert master, åk og alle andre KL-relaterte objekter.

Har du spørsmål om vårt arbeid innen bane, og installasjoner i og ved spor? Ta kontakt med oss her!

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›