Bør du leie eller eie arbeidsutstyr til kraftlinjer og infrastruktur?

  Som Norges største elkraftentreprenør har Nettpartner opparbeidet seg en massiv utstyrspark. Her tilbys en fullservice utleieløsning for logistikk, transport, sertifisering og reparasjoner av utstyr til kraftlinjebygging og annen entreprenørvirksomhet innen energi, VA og beredskap.
  Les mer ›

  Utleie av utstyr i elkraftbransjen - viktig for det grønne skiftet

  Elektrifiseringen av Norge er et steg i riktig retning i det grønne skiftet. Ved å kutte ned på bruken av fossile energikilder, minsker CO2-utslippet drastisk. Men for å nå de Europeiske klimaambisjonene innen 2030, er det vel så viktig å vurdere livssyklusen på utstyret vi benytter oss av i elkraftbransjen. Det er her leie og utleie av utstyr – og aspektene som utleie innebærer for en sirkulær økonomi – kommer inn i bildet.
  Les mer ›

  – Tilgjengelighet, trygghet og pris var avgjørende da vi leide utstyr fra Nettpartner

  Da et 2,7 kilometer langt fjordspenn skulle saneres til fordel for en sjøkabel mellom Sæbø og Leknes, var underleverandøren i prosjektet, Hsp Teknikk AS, svært fornøyde med å kunne leie det mest kostbare utstyret fra Nettpartner.
  Les mer ›