totalleverandør av transformator-service,

Elektrifiseringen av Norge er et steg i riktig retning i det grønne skiftet. Ved å kutte ned på bruken av fossile energikilder, minsker CO2-utslippet drastisk. Men for å nå de Europeiske klimaambisjonene innen 2030, er det vel så viktig å vurdere livssyklusen på utstyret vi benytter oss av i elkraftbransjen. Det er her leie og utleie av utstyr – og aspektene som utleie innebærer for en sirkulær økonomi – kommer inn i bildet.

Alle som bedriver leie eller utleie av utstyr opererer per definisjon i en sirkulær forretningsmodell. Utleie oppfyller alle sirkulærøkonomiske prinsipper, og reduserer også fotavtrykket fra utstyret. Faktisk så kan det være så mye som 30%-50%, ifølge forskning utført av European Rental Association.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Sirkulær økonomi ved å leie utstyr i elkraftbransjen

Det er spesielt tre bærekraftige aspekter ved utleie som bidrar til den sirkulære økonomien, som også faller inn under avfallshierarkiet. Nemlig Reduce, Reuse, Recycle.

1. Reduce - Avfallsreduksjon: delingsøkonomi

Nettselskaper, kraftverk, elkraftentreprenører og andre utleiekunder som leier utstyr, bidrar også til hyppigere og dermed mer effektiv bruk av utstyret. Istedenfor at dyrbart utstyr blir stående på hvert sitt lager over lengre tid, være seg store maskiner eller mindre komponenter som man trenger et mangfold av, kan utstyret benyttes av flere aktører i bransjen. Når og der hvor det trengs. Slik reduseres også mengden utstyr som kjøpes inn, som til syvende og sist reduserer avfallet et slik innkjøp ville ført til – både i produksjon og i avfallshåndtering.

NY TJENESTE FRA NETTPARTNER -  Logistikk-avdelingen i Nettpartner starter opp med ny side for utleie av maskiner og utstyrSom Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner opparbeidet oss en massiv utstyrspark. Her tilbys en fullservice utleieløsning for logistikk, transport, sertifisering og reparasjoner av utstyr til kraftlinjebygging og annen entreprenørvirksomhet innen energi, VA og beredskap.

Fra Nettpartners logistikksenter kan du leie nødvendig utstyr – til for eksempel kraftlinjebygging – og få det levert direkte på lokasjon eller annet ønsket sted. Uansett hvor i landet. Når dere er ferdige med utstyret, så kommer vi og henter det igjen.

2. Reuse - Gjenbruk: livsforlengende tiltak

Komponenter av demontert utstyr kan gjenbrukes. Men større maskiner kan også overhales for livsforlengende oppgradering.

Selv om Norge elektrifiseres, og utvalget av elektriske maskiner øker, er det fortsatt en god del som ikke er utslippsfrie – enda. Ved Nettpartners logistikk- og utleiesenter har vi derfor fokus på å redusere innkjøp av nytt, når det lar seg gjøre.

Med andre ord gir vi maskiner livsforlengende oppgradering i påvente av at det grønne skiftet kommer for fult.

Eksempelet under viser en kostbar trommelvinsj fra Sahlin. For å forlenge levetiden og sørge for oppdatert sertifisering, har vi her utført en totaloverhaling – helt ned til beinet. Maskinen plukkes da fra hverandre, blir sandblåst, lakkert på nytt og defekte deler byttes. Maskinen ender om med samme funksjon som ny, og sertifiseres på nytt. Slik totaloverhaling er mulig side vi har eget verksteds og spesialkompetanse for slikt.

Sahlin Trommelvinsj før og etter Nettpartner logistikk- og utleiesenter

3. Recycle - Materialgjenvinning; resirkuler eller resertifiser

Ethvert selskap følger strenge regler for avfallssortering og -håndtering. I tillegg legger utleieselskaper til rette for vedlikehold og reparasjonsaktiviteter. Ved Nettpartners logistikksenter reparer og resertifiserer vi utstyret – som vi både selv bruker og leier ut, selv om det prismessig har samme kostnad som å kjøpe inn nytt. Nettopp for å unngå at ressurser går til spille.

RundslingEksempelvis resirkulerer vi rundsling, istedenfor å kaste disse på spesialrestavfall, når det er mulig. Fiberstropper har ulike størrelser og kapasiteter, og jo lenger de er – jo større kapasitet har de, og desto dyrere er de. Dermed oppstår et skjæringspunkt hvor det i teorien er billigere å kjøpe nytt. Likevel resertifiserer og gjenbruker vi disse og sender dem ut på nye prosjekter. Slik forlenger vi livssyklusen, og unngår å registrere nye produkter slik at databasen holdes ryddig.

Service og utleie av transformatorer

I tillegg til eget utleie- og logistikksenter med alt av nødvendig utstyr for entreprenørarbeid i elkraftbransjen, eier også Nettpartner Vestfold Trafo Energi – totalleverandøren av transformator-service. Med en historie som strekker seg tilbake til 1947,  har VTE unik kompetanse, god logistikk, stort lager med byttetransformatorer, 24-timers beredskap og korte leveringstider.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet