Optimal utnyttelse av belysningsanlegg i kommunens aktivitetsområder

  Vi har flere idrettsanlegg og aktivitetsområder rundt om i Norge som bør benyttes i mye større grad enn de gjør i dag. Å sørge for nok belysning er kostbart, men med hjelp fra kommuner og sponsorer kan belysningsanleggene bidra både til økt bruk og til andre formål som gagner lokalmiljøet.
  Les mer ›

  Slik kan kommunen bruke belysning for å øke trivselen blant innbyggerne

  Ved bruk av lys og farger kan man oppnå vakre og spennende effekter på skulpturer, vegetasjon og fasader. Med enkle grep og lyssetting kan kommunen løfte stemningen i parker, torg og gågater. Med dagens LED-teknologi kan du også fargesette lyset ved ulike begivenheter.
  Les mer ›

  Ansvar og krav til eiere av veilys og belysningsanlegg

  Eiere av veilys kan tilknytte seg aktører til drift og vedlikehold av belysningsanlegg, men (eier)ansvaret kan hverken delegeres eller fraskrives. Dette gjelder selvsagt ikke bare når det er kommunen som er anleggseier, men også for borettslag, SVV, fylkeskommuner og bedrifter som eier eget belysningsanlegg. Hvilket ansvar og hvilke krav stilles til eier av veilys og belysningsanlegg?
  Les mer ›

  Er vei- og gatelysanlegg en farlig infrastruktur i landets kommuner?

  Vei- og gatebelysning i norske kommuner er ofte av varierende kvalitet og det er et økende behov for oppgraderinger, vedlikehold eller «nødhjelpstiltak» for at anleggene skal være sikre. Når kommunens innbyggere ringer servicetorget og melder at en gatelysstolpe har deiset i bakken – rett utenfor en barnehage – så må man prise seg lykkelig for at ingen ble skadet. «Flaks» kan man kanskje si, men det er også et godt eksempel på at vedlikehold av gatelysanlegg må tas på alvor – for flaksen bør man ikke basere seg på.
  Les mer ›

  Gatelys og utendørsbelysning – et kommunalt pengesluk?

  Det er en kjensgjerning at mange gatelysanlegg er utdatert, med gamle og dårlige kabler og master, samt armaturer med et høyt effektforbruk. Å bedrive førstehjelp på utdaterte anlegg er en kostbar affære, noe som kommer i tillegg til mer ordinære driftskostnader.
  Les mer ›

  Overtar kommunene gode nok gatelysanlegg fra private utbyggere?

  Rundt omkring i det ganske land bygges det bolig- og industriområder av private hovedentreprenører som gjerne har vunnet jobben i hard priskonkurranse med andre. Disse entreprenørene igjen benytter gjerne underentreprenører i forskjellige fag som også har fått jobben etter en prismessig konkurranse.
  Les mer ›

  Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur via kommunens tennskap

  Kommuner eier gatelysanlegg på store deler av veinettet, i parker, lysløyper og lekeplasser. Dette gir uante muligheter for strøm i andre sammenhenger. Tennskap er allerede strategisk plassert rundt i kommunen, hvor det kan bli behov for strøm til annen bruk. Hvorfor skal kommunen måtte etablere et ekstra anlegg når det allerede er noe i nærheten som kan benyttes?
  Les mer ›

  Gatelysanlegg: Hvordan kan kommunen få mest igjen for pengene?

  Det finnes utrolig mange flinke mennesker rundt om i kommunene som er enestående innen sitt fagfelt. Men hvor bevisst er vi på at tverrfaglig samarbeid internt i kommunene også kan medføre store besparelser? Samarbeid ved oppgraderinger og utbedringer på allerede eksisterende anlegg kan være smart.
  Les mer ›

  Krav til effektmåling av vei- og gatelysanlegg

  Når fakturering av vei- og gatelyseiere baseres på anslått verdi for energiforbruket, istedenfor faktisk effektmåling, sier det seg selv at insentivet for effektivt energiforbruk er minimalt. Nå som utdaterte glødelamper erstattes med energieffektive og smarte lysarmaturer, blir det derfor ekstra viktig med korrekt måling og avregning av vei- og gatelysanlegg.
  Les mer ›

  Smarte gatelysanlegg: En mulighet for fremtiden?

  Med mennesket i fokus har samfunnet etablert gatelysanlegg på store deler av veinettet, i parker, lysløyper og lekeplasser. Dette har vi gjort for at vi mennesker har behov for å orientere oss visuelt og for at vi skal føle oss trygge. Det er med på å øke ferdselen til fots og på sykkel i tillegg til at trivselen øker i de belyste områdene. Et tiltak de aller fleste beboerne i kommunen setter pris på, men kan vi benytte oss av det til noe fornuftig i tillegg til å belyse veier og gangveier? Svaret er et rungende JA.
  Les mer ›