Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

  For optimal fremdrift av byggeprosjektet på en utslippsfri byggeplass er det kritisk med korrekt dimensjonering samt riktig effektuttak, til enhver tid. Hvilke behov har prosjektet for provisorisk strøm? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur kreves da? Dette er elementer som er viktig å definere – så tidlig som mulig i prosjektet. La oss ta en titt på 5 forskjellige anlegg og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
  Les mer ›

  Hvordan unngå å bruke mer byggestrøm enn du må

  Flere faktorer tilsier at høye strømpriser kommer til å vedvare – også her i Norge. Og selv om staten har innført strømstøtte, gjelder ikke det for byggestrøm. Er du en byggherre som planlegger å bygge, renovere eller pusse opp hytte eller hus? Være seg som privatperson eller en mindre utbygger? Da er det enkelte ting du bør være bevisst på for å få ned byggestrømforbruket.
  Les mer ›

  Når er arbeid under spenning (AUS) den best arbeidsmetoden?

  Det er ingen tvil om at elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet. Men med økt elektrifisering og digitalisering blir samfunnet også ekstra sårbart ved strømbrudd og oppgraderinger av komponenter på strømnettet. Så, i hvilke situasjoner er arbeid under spenning (AUS) den beste arbeidsmetoden i det grønne skiftet?
  Les mer ›

  Høyspente ladestasjoner vil kreve smarte samarbeid

  Nå som ladestasjoner går mer og mer over til høyspent, blir det viktig at selskaper med lang erfaring går sammen for å finne de mest kostnadseffektive løsningene. Smart Elektro har drevet i 20 år, og har levert store ladeløsninger for buss og bil siden 2013. Som tidligere del av Nettpartner, og med et sterkt fokus på det grønne skiftet, er det naturlig at vi fremover samarbeider for effektive løsninger innen elektrifiseringen av Norge.
  Les mer ›

  Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledning (KL)

  Arbeid langs jernbanen må ofte gjennomføres innen bestemte, og gjerne korte, tidsperioder. Ombygging av kontaktledninger (KL) er en stor del av dette. I årene fremover vil gode forberedelser og riktig kartlegging av utstyr, mannskap og materiell være enda viktigere for å nå tidsfrister. Å styre prosjektene effektivt, både ved små og store brudd, er nødvendig for at togtrafikken kan returnere til normalen så raskt som mulig etter endt prosjekt.
  Les mer ›

  Hvordan kartlegges byggeprosjektets strømforsyningsbehov?

  Hva er viktig for feltutbyggere som har behov for provisorisk strøm på byggeplassen over lengre tid – med et dynamisk strømforsyningsbehov? Og hva skal til for å sikre at effektuttaket så vel som plassering av byggestrømskassene på byggeplassen blir så optimal som mulig?
  Les mer ›

  Utleie av utstyr i elkraftbransjen - viktig for det grønne skiftet

  Elektrifiseringen av Norge er et steg i riktig retning i det grønne skiftet. Ved å kutte ned på bruken av fossile energikilder, minsker CO2-utslippet drastisk. Men for å nå de Europeiske klimaambisjonene innen 2030, er det vel så viktig å vurdere livssyklusen på utstyret vi benytter oss av i elkraftbransjen. Det er her leie og utleie av utstyr – og aspektene som utleie innebærer for en sirkulær økonomi – kommer inn i bildet.
  Les mer ›

  Hvordan sikres god energiforsyning til datasentre?

  Stadig flere datasentre må bygges for å møte fremtidens digitale behov. Men hvordan sikrer vi en god energiforsyning til disse kraftkrevende anleggene? Vi gir deg fem tips om hva du bør tenke på for å sikre stabil krafttilgang til datasenteret.
  Les mer ›

  Overtar kommunene gode nok gatelysanlegg fra private utbyggere?

  Rundt omkring i det ganske land bygges det bolig- og industriområder av private hovedentreprenører som gjerne har vunnet jobben i hard priskonkurranse med andre. Disse entreprenørene igjen benytter gjerne underentreprenører i forskjellige fag som også har fått jobben etter en prismessig konkurranse.
  Les mer ›

  Kraftkabel: Spesialkompetanse blant energimontører

  I forbindelse med det grønne skiftet trenger vi å overføre mer strøm enn før, og flere ønsker å minske bruken av luftlinjer og heller legge kraftkabel ned i bakken. Dermed øker også behovet for energimontører med spesialkompetanse og sertifiseringer innen kraftkabel-skjøter.
  Les mer ›