Jobbe i Nettpartner med tariffavtale

Som energimontør har jeg opplevd det meste av det yrket vårt har å tilby. Man stopper selvsagt aldri å lære, og hver dag som energimontør byr på spennende utfordringer. Men er det én kampsak som er viktig for meg, så er det en trygg og forutsigbar yrkeskarriere for mine kolleger. I dagens blogginnlegg tar vi derfor en nærmere titt på tariffavtaler.

Selv har jeg vært en del av Nettpartner siden 2007, samt tillitsvalgt og leder for fagforeningsklubben vår i El og IT siden 2012. Dette er den største fagforeningen i selskapet, med cirka 220 medlemmer. Jeg er også valgt inn til forskjellige utvalg igjennom forbundet, som forhandlingsutvalget og leder av entreprenørutvalget.

Som fagforening har vi en viss medbestemmelse på vegne av medlemmene, med andre ord så kan vi påvirke beslutninger som blir tatt. Det må også nevnes at medlemskap i EL og IT ikke kun er for energimontører, men også for de fleste yrkesgrupper i vårt selskap. Lærlinger er også en viktig del av dette.

I tillegg er det cirka 25 i Nettpartner som er medlem at fagforeningen NITO.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Hva er en tariffavtale for energimontører?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere om lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalen regulerer blant annet arbeidstakers arbeidstid, lønn og tillegg. Dette skaper en forutsigbarhet for begge parter.

Tariffavtalen sier mye om arbeidstid, hva du kan og ikke kan bli pålagt, og kompensasjon for arbeid utenom normal arbeidstid. Avtalen regulerer selvsagt mye mer enn dette, som det er nyttig å sette seg inn i. Energioverenskomsten, som tariffavtalen heter, ligger lett tilgjengelig på nett.

Selskap uten tariffavtale har ikke slike forpliktende regler, noe som enkelt kan føre til interne diskusjoner, hvor arbeidstaker selv må kjempe sin sak.

Som organisert, og under en tariffavtale, vil man også i en eventuell tvist få støtte og hjelp fra fagforeningen.

Les også: Slik tar Nettpartner fagutvikling for erfarne energimontører på alvor

Nye tariff-forhandlinger i 2022

Nettpartner AS er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur med hovedkontor på Vinterbro, 16 lokasjoner fra nord til sør.

Se våre ledige stillinger her.

Man har forhandlinger på tariffavtalen annethvert år. Dette for å kontinuerlig forbedre tariffavtalen ytterligere. I perioden mellom forhandlingene er det en såkalt «fredsplikt», hvor vi fagorganiserte kan forhandle diverse avtaler i selskapet, uten å kunne gå ut i streik eller andre reaksjoner. I vårt yrke generelt, og vår tariffavtale i fagforeningen El og IT spesielt, har det sjelden vært streik. Faktisk så kan jeg ikke huske sist vi var i streik, men det betyr ikke at det ikke har vært utfordrende i enkelte år.

I år er det tid for forhandlinger igjen. Alle tillitsvalgte i Norge er da med på å utarbeide krav til tariffavtalen vår som skal forhandles nå til våren.

Hvis man forhandler på en tariffavtale, og partene ikke blir enige, går forhandlingene inn til riksmeglingsmannen. Som oftest blir man enige der – hvis ikke går det til streik. Når man går så langt som til streik så er det på punkt som er spesielt viktige for arbeidstakere, slik som lønns- og arbeidsvilkår.

Å «gi lønn etter tariff» er ikke det samme som å ha en tariffavtale

Enkelte arbeidsplasser bedyrer at de «gir lønn etter tariff». Altså at de ansatte vil få samme lønn som i tariffavtalen til tarifferte bedrifter. Det er selvfølgelig positivt at arbeidstakere får lønn på lik linje med andre i samme yrkesgruppe, men det er likevel viktig å være klar over at å følge tariff ikke er det samme som å ha signert en tariffavtale. For selv om bedriften følger tariff, er de ikke bundet av vilkårene i tariffavtalen.

Det vil si at det fortsatt kan oppstå uenigheter rundt arbeidstid, tillegg og lønn samt andre rettigheter.

Les også: Fremtiden er elektrisk: Nye muligheter for energimontører

Hva har tariffavtalen å si for pensjonen din?

I det private næringsliv så har du kun krav på AFP, altså avtalefestet pensjon, dersom en tariffavtale er på plass.

Som en erfaren energimontør har jeg forståelse for at det kan være fort gjort å hoppe inn i en arbeidsstilling uten en tariffavtale i bunn. Men etter flere år i arbeidslivet ville jeg selv aldri turt det. Nå vet jeg også hvor viktig det er å tenke på pensjonen sin, allerede som ung. Den offentlige pensjonen blir dårligere og dårligere for hvert år som går – og det er de unge som får svi for dette. Derfor, hvis du går inn i et privat selskap uten AFP-ordning så sparer du ikke opp særlig mye til egen pensjon – og må gjøre dette på egenhånd.

Oppdragsgivere og deres valg å drive seriøst

Som tillitsvalgt i mange år har vi sett ulike skrekkeksempel på selskap som opererer uten tariffavtale. Man får for eksempel i flere tilfeller ikke de samme sikre arbeidsvilkår eller kompensasjon for ulike tillegg som man har i en tariffavtale.

Et ønske jeg har som tillitsvalgt er at oppdragsgiverne i vår bransje blir mer opptatt av å ha selskap som man vet har slike ting i orden. Med en tariffavtale i bunnen vet man at ansatte som arbeider på deres anlegg, linjer, stasjoner og lignende har sikre lønns- og arbeidsvilkår.

Enkelte oppdragsgivere stiller faktisk krav om tariffavtale i sine anbudskriterier, men dette er ikke kommet inn i den bransjen vi er i dessverre. Håpet er at man en dag kommer dit for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter