Rine Bergseth - Nettpartner - Energimontør-lærling

Rine Bergseth fra Kongsberg er en 23 år gammel lærling hos Nettpartner. Hun forstod tidlig at den tradisjonelle skolegangen ikke passet for henne, men sikret seg en solid utdanning via Elektrofag VG1 og VG2 på videregående skole. I dag er Rine opptatt av at videregående skoler bør gi et bedre innblikk i yrket og mer oppfølging.

– Jeg skjønte på ungdomsskolen at vanlig skole ikke var helt for meg, forteller Rine. Hun hadde liten innsikt i energimontørfaget og lærte kun det mest grunnleggende om å avisolere en kabel under utplasseringen.

Heldigvis hadde Rine to gode kompiser, Simen og Adrian, som begge jobbet – og fortsatt jobber – i Nettpartner. Det var via dem at Rine fikk et riktig innblikk i hverdagen som energimontør.

– Jeg innså raskt at dette var noe jeg ønsket å satse på. Jeg så mye av hverdagen deres og skjønte at dette, dette er kult, forteller hun ivrig.

Inspirert av kompisene søkte hun lærlingplass hos Nettpartner og startet i august 2022. Nå ser hun frem til å ta eksamen og håper å oppnå fagbrev i desember.

Rine er opptatt av at videregående skoler bør gi et bedre innblikk i yrket og mer oppfølging.

– Vi fikk aldri vite noe særlig om energimontørfaget, bare hvordan avisolere en kabel, forteller hun. Hun har erfart at arbeidet som energimontør er mye mer fysisk krevende enn elektrikerarbeidet hun tidligere prøvde seg på. Det er mye mer fysisk arbeid – jeg bruker kroppen mer, og det liker jeg.

Les mer om hvordan det er å jobbe i Nettpartner og se ledige stillinger her!

En dag som energimontør-lærling i Nettpartner

Arbeidshverdagen i Nettpartner har vært en positiv opplevelse for Rine, til tross for at hun var den eneste jenta på avdelingen i Kongsberg (en del av Hokksund-lokasjonen). Rine forteller at hun ble godt mottatt av sine kolleger og anser seg som heldig som har blitt lært opp av Andreas Båsen Haugen gjennom lærlingtiden, mens Teamleder Oddvar Larsen har vært ansvarlig for lærlingene. – Jeg fikk være med på og gjøre mye kule prosjekter, sier hun stolt.

Rine har deltatt i flere spennende prosjekter som har gitt henne en variert og læringsrik opplevelse.

  • Hun har blant annet vært med på å bytte trafo på knutepunkt ved hjelp av helikopter, hvor de bygde en platting for alle fire trafoer og tok imot trafoene fra helikopteret.
  • Og under Smestad-Fornebu-prosjektet tilbrakt to uker inne i fjellet med trekking av hele 1600 km kabel.
  • I et regionalt prosjekt i Nesbyen jobbet hun med å bytte tremaster på en regionallinje, noe som innebar reisejobb og krevde kreativ problemløsning.
  • Et annet høydepunkt er Googles datasenterprosjekt, hvor hun har hatt to rotasjoner med 11 dager på jobb og 10 dager fri, og lærte mye om linje som går under høy spenning – hele 132kw linje – en stor forskjell fra det hun var vant til, og viktig kunnskapsutvikling til videre i karrieren.

Intervjuet av avisa

Faksimile LaagendalspostenTidligere i år ble Rine intervjuet av Laagendalsposten og Telemarksavisa, hvor hun delte mer om sin vei til energimontørfaget. Under førstegangstjenesten i Forsvaret måtte hun finne ut hva hun skulle gjøre videre i livet. – Jeg var skolelei, og ville gå min egen vei, forteller Rine.

I intervjuet fortalte hun også om sin nåværende rolle i Nettpartner, hvor hun både klatrer i strømstolper og jobber på bakken for å forsyne strøm. – Jeg er veldig sjelden på én plass lenge av gangen, og det er det jeg liker godt ved jobben. Det er variert og spennende, sier hun.

Rine er den eneste jenta i avdelingen som jobber ute i felt, noe som kan være utfordrende for de som ikke er vant til å omgås mange gutter. – Man må ha bein i nesa og finne sin plass, sier hun. Hun elsker trening og har stor interesse for biler, men hun liker også å vise sin feminine side. –Jeg vil vise at jeg er kanskje liten, men jeg er også sterk, sier Rine.

Betydningen av kvinner i energisektoren

Rine understreker viktigheten av å få flere kvinner inn i energimontørfaget.

– Yrket trenger å løftes frem på videregående skoler og i samfunnet generelt, sier hun engasjert. Hun mener at det fysiske arbeidet og den aktive hverdagen som energimontør passer utmerket for mange, og det er avgjørende å bryte ned stereotypiske forestillinger om at dette er en mannsdominert bransje.

– Jeg trives med å være i aktivitet, sier hun, og oppfordrer andre unge jenter til å vurdere en karriere som energimontør.

Rine håper at hennes historie kan inspirere andre til å følge i hennes fotspor, og at skolesystemet vil bli flinkere til å informere om og støtte opp under slike yrkesvalg. – Det er viktig å få mer oppfølging og innsikt i yrket på videregående skole, avslutter hun.

Rines reise som lærling i Nettpartner er et bevis på at med riktig støtte og vilje kan man oppnå store ting. Hun er en inspirasjon for andre unge kvinner som vurderer en karriere i energisektoren, og viser at dette er et yrke med spennende utfordringer og store muligheter.