Det er ingen tvil om at elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet. Men med økt elektrifisering og digitalisering blir samfunnet også ekstra sårbart ved strømbrudd og oppgraderinger av komponenter på strømnettet. Så, i hvilke situasjoner er arbeid under spenning (AUS) den beste arbeidsmetoden i det grønne skiftet?