Derfor trenger vi vedlikehold og oppgradering av krafttransformatorer

    Alle krafttransformatorer i Norge sjekkes jevnlig for å avdekke feil, mangler og slitasje. Regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering er viktig for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. I tillegg er det med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.
    Les mer ›

    Når er arbeid under spenning (AUS) den best arbeidsmetoden?

    Det er ingen tvil om at elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet. Men med økt elektrifisering og digitalisering blir samfunnet også ekstra sårbart ved strømbrudd og oppgraderinger av komponenter på strømnettet. Så, i hvilke situasjoner er arbeid under spenning (AUS) den beste arbeidsmetoden i det grønne skiftet?
    Les mer ›