Kjære trafoeier – send oss din gamle trafo!

  For mange trafoeiere er det vanlig prosedyre å sende transformatorer til gjenvinning etter 20 år i bruk. Men sjansen er stor for at trafoen fremdeles har mange gode år igjen, og at slitasje kan repareres. Hva skal til for å gå fra gjenvinning til gjenbruk? Og hvilke bærekraftige valg har egentlig trafoeier ved innlevering eller salg av gamle trafoer? Uansett om en ny eller en reparert transformator skal tas i bruk.
  Les mer ›

  Derfor trenger vi vedlikehold og oppgradering av krafttransformatorer

  Det utføres regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering av alle krafttransformatorer i Norge. En slik undersøkelse bidrar til å avdekke potensielle feil, mangler og slitasje, og er essensiell for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. Jevnlige sjekker er også med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.
  Les mer ›

  Øk kapasiteten og sikkerheten ved jordfeil med distribuerte P-spoler

  Det har blitt stadig vanligere å velge jordkabel fremfor luftlinje ved nybygging eller omlegging av høyspentforbindelser. Samtidig fører denne endringen med seg økte feilstrømmer ved jordfeil og mulige kapasitetsutfordringer i overliggende trafostasjon. For å sikre en optimal og pålitelig strømforsyning, er det viktig å implementere smarte løsninger som begrenser strømmen ved jordfeil.
  Les mer ›

  Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer?

  Landet er under en elektrisk transformasjon som er belastende for trafoene i det norske distribusjonsnettet. Men med materialmangel, lang ventetid for nybygging av transformatorer og et økende miljøperspektiv, er det tydelig at «kjøp og kast og kjøp igjen»-mentaliteten er alt annet enn bærekraftig – hverken for miljøet, oppetiden eller nettselskapenes investeringer. Så, hvilke andre løsninger finnes for distribusjonstransformatorer som havarerer?
  Les mer ›