forsiden av en fornyet og oppgradert krafttransformator på en nettstasjon

Det utføres regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering av alle krafttransformatorer i Norge. En slik undersøkelse bidrar til å avdekke potensielle feil, mangler og slitasje, og er essensiell for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. Jevnlige sjekker er også med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.

Krafttransformatorer forventes å ha en levetid på 30 år. Over 50 prosent av trafoene i den norske transformatorparken har nådd denne alderen, mens 27 prosent har overskredet 50 år. Derfor er det avgjørende å ha gode rutiner på inspeksjoner, kontroller og overvåkning. Det er eieren av trafoen som er ansvarlig for at nødvendig tilsyn og vedlikehold blir utført.

I tillegg til visuell inspeksjon er det viktig å foreta kontroll av olje, termografering og måling av de ulike komponentene i trafoen. Alle avleste resultater bør registreres og lagres, slik at man over tid kan se om det er noe som utvikler seg i negativ retning.

Oljeprøver kan gi verdifull informasjon om tilstanden til en trafo og avdekke om det er nødvendig med tiltak. De gir blant annet en god indikasjon på om trafoen kun trenger rehabilitering eller reparasjon, eller om den må erstattes.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Tre viktige grunner til å oppgradere transformatorer

Som totalleverandør innen traforelatert utbygging vet vi at tilsyn, vedlikehold og fornying av gamle trafoer vil komme alle til gode – fra strømleverandører, bedrifter og byggeplasser – til hus, hytter, borettslag og sameier. Oppgradering av trafoer er gunstig av flere grunner: 

  1. Sikrer og opprettholder en pålitelig og trygg strømforsyning med høy oppetid og få utkoblinger. Norge er blant de beste i verden i dag det må forbli målet også fremover.
  2. Sørger for økt kapasitet i takt med økt forbruk. Med økt forbruk øker også behovet for vedlikehold, oppgradering og fornying. En gradvis økning og fornying av trafoparken er uunngåelig.
  3. Økonomiske gevinster. Utkobling på grunn av feil har store samfunnsmessige kostnader. En godt vedlikeholdt trafopark vil bidra til minimal nedetid.

Elektrifiseringen av industrisektoren krever i dag mest energiforsyning og står for det største strømforbruket. Men det er mange endringer i sving i andre sektorer også, som vil kreve sin del av strømnettet. Husk for eksempel at ny lovgivning krever at alle nybygg skal ha mulighet for elbillading. Selv om elbillading per nå ikke krever den største effekten, vil behovet øke i fremtiden.

Les også: Kjære trafoeier – send oss din gamle trafo! 

Slik vurderes utbytting av trafo

Avgjørelser om å bytte ut trafoer kan bunne i ulike problemstillinger, som blant annet:

  • alder og driftssikkerhet
  • skader forårsaket av kortslutninger i nettet eller lynnedslag
  • utilstrekkelig kapasitet i forhold til økt belastning (strømforbruk) i nettet

I tillegg spiller elektrifiseringen av Norge og kravene til utslippsfrie anleggsplasser en stor rolle. Dette legger press på utviklingen og vil raskt påvirke dagens trafokapasitet.

Kanskje vil denne typen strømuttak også sette nye krav til trafoens konstruksjon? Det er derfor viktig å tenke over at fornyelse av en trafo også kan innebære tilpasninger til fortløpende endringer i strømforbruk og effektuttak.

Les også: Øk kapasiteten og sikkerheten ved jordfeil med distribuerte P-spoler

toppen av en krafttransformator

Samarbeid sikrer optimal drift

Alle i bransjen må bidra – fra store statlige aktører som Statkraft og Statnett – til regionale og kommunale/private energiverk og til de mindre aktørene på markedet. Slik klarer vi å opprettholde driftssikkerhet og nok kapasitet til å dekke det enorme behovet for elektrifisering i Norge fremover.

Vedlikehold og oppgradering av transformatorer er viktig for en bærekraftig fremtid fordi de både blir sikrere i bruk, gir større kapasitet og bedre effekt. I tillegg bidrar de til å vedlikeholde strømforsyningen og unngå unødvendige utgifter.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet