Det utføres regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering av alle krafttransformatorer i Norge. En slik undersøkelse bidrar til å avdekke potensielle feil, mangler og slitasje, og er essensiell for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. Jevnlige sjekker er også med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.