Alle krafttransformatorer i Norge sjekkes jevnlig for å avdekke feil, mangler og slitasje. Regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering er viktig for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. I tillegg er det med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.