Energimontør tar notater foran en trafo

For mange trafoeiere er det vanlig prosedyre å sende transformatorer til gjenvinning etter 20 år i bruk. Men sjansen er stor for at trafoen fremdeles har mange gode år igjen, og at slitasje kan repareres. Hva skal til for å gå fra gjenvinning til gjenbruk? Og hvilke bærekraftige valg har egentlig trafoeier ved innlevering eller salg av gamle trafoer? Uansett om en ny eller en reparert transformator skal tas i bruk.

Flere trafoeiere sender trafoene sine ukritisk til gjenvinning. Våre erfaringer, som totalleverandør av transformatorservice, viser at dette sjelden skyldes havari. I de fleste tilfeller anses trafoen som for gammel eller skadet til å yte sitt fulle potensiale, og den ender dermed opp med å gjenvinnes, istedenfor å gjenbrukes.

I realiteten er sjansen stor for at trafoen fremdeles har mange gode år igjen og at skadene kan repareres, og det finnes mange gode løsninger som sørger for at trafoene kan ombrukes. Med andre ord er det absolutt ingen grunn til tidlig pensjon.

Ved å utføre revisjon av trafoen, øker restlevetiden rundt 15-20 år. Restlevetiden avhenger naturligvis av trafoens tilstand og alder på innleveringstidspunktet.

Ønsker du å levere inn eller leie trafo? Ta kontakt her!

Grundig undersøkelse og revisjon

Når du leverer trafoen din til VTE, starter vi med å fastslå om den kan repareres eller om den faktisk må sendes til gjenvinning. Viser det seg at den kan gjenbrukes, utfører vi full revisjon og service. Det innebærer nøye inspeksjon av utsiden og innsiden av trafoen.

På utsiden utbedres kasse og lokk for skader som rust og lekkasje. På innsiden undersøkes viklinger, olje, isolasjon og trinnkobler. Under revisjonen plasseres den aktive delen av trafoen i en spesiell tørkeovn kalt Vapotherm. Her trekkes all fuktigheten ut av papirisolasjonen og trafoen renses ved bruk av vakuum og whitespiritdamp som holder 130°.

Gjennomføringer byttes ved behov eller ønske fra trafoeier. Alle pakninger byttes og oljen kan gjenbrukes etter å ha blitt tørket, renset og avgasset. Deretter setter vi sammen trafoen og fyller den med olje under vakuum. Helt til slutt flyttes trafoen over i et prøverom der det gjennomføres omfattende målinger og tester.

Les også: Derfor trenger vi vedlikehold og oppgradering av krafttransformatorer

Reduserte kostnader og raskere leveringstider

Sammenliknet med å kjøpe ny trafo, er prisen for å reparere og gjenbruke vesentlig lavere. Avhendes trafoen til VTE, vil den få forlenget levetiden og bidra til et økt tilbud på bruktmarkedet. Det har nemlig en svært positiv innvirkning på leveringstidene.

I dag må du vente rundt et halvt års tid på å få levert en helt ny trafo. Revisjon av brukte trafoer har vesentlig kortere leveringstid, slik at man har en fullt brukbar trafo i løpet av noen få uker, istedenfor måneder.

Noen trafoer har allerede gjort nytten sin og må sendes til gjenvinning. I disse tilfellene får du som trafoeier penger for materialene ved skroting. Det er trafoens størrelse samt mengden gjenvinnbare metaller som avgjør summen du får. Aller helst bør man få undersøkt om trafoen i stedet kan gjenbrukes først.

Gjenbruk før gjenvinning er mer bærekraftig

For å bidra til sirkulærøkonomien må vi bruke ressursene vi allerede har på en miljøvennlig måte. Da lønner det seg i svært stor grad å gjenbruke trafoene først. Husk at trafoen uansett skal gjenvinnes på et visst tidspunkt, og det er ingen grunn til at den ikke kan gjenbrukes i sin helhet frem til den tid.

De aller fleste brukte trafoer kan med fordel repareres og deretter selges videre eller leies ut. Er det snakk om trafoer som er rundt 40-45 år, egner de seg best til utleie. Det er også et rimeligere og gunstigere valg for enkel tilgang til provisorisk strøm i byggeprosjekter, eller som en midlertidig løsning før permanent trafo kommer på plass. Det er også mulig å leie en komplett nettstasjon til disse type prosjektene:

Les også: Slik trapper Nettpartner opp leveransen av provisoriske strømanlegg

Ved gjenbruk utsettes også tidspunktet for produksjon av ny trafo, samt antall trafoer som må produseres. Eksempelvis vil det kun være behov for en ny trafo, og ikke to, hvis den andre er gjenbrukt. Det bidrar til å redusere det totale energiforbruket ved produksjon.

Når gamle trafoer repareres brukes noe energi til å drive tørkeovnen i noen timer, men ikke særlig mye utover dette. Transporten skjer i tillegg på nasjonal basis, noe som bidrar til lavere utslipp.

Liten risikoforskjell med brukte trafoer

Revisjon av den brukte trafoen dokumenteres i en reparasjonsrapport og elektriske tester dokumenteres i prøveprotokoll. Etter revisjon fremstår trafoen som tilnærmet ny, og vil ha 2 års garanti, på lik linje med en helt ny trafo. Som sluttbruker kan du være trygg på at den vil fungere slik den skal i mange år fremover.

Eksterne forhold, slik som overspenning, kan skje på både nye og brukte trafoer, men sjansen for at dette skjer er svært liten. Dagens trafoanlegg er ofte svært godt beskyttet mot overspenning, noe som også gjelder for brukte trafoer.

Les også: Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer?

Send oss trafoene du ikke vil ha

Så, kjære trafoeier – være seg nettselskap, industribedrift eller bane – send oss dine gamle trafoer! Vi tar de mer enn gjerne imot. VTE er godkjent mottaker og behandler, og har mulighet til å ta imot eller hente ut trafoer opp til 2000 kVA. Vi kjøper trafoene du ikke trenger, utfører full revisjon og service, og setter dem på lager slik at de er klare til å gjenbrukes.

Kontakt oss om trafo