Slik trapper Nettpartner opp leveransen av provisoriske strømanlegg

Behovet for provisorisk strømtilførsel er ikke nytt, men i takt med det grønne skiftet har utvikling og tilgjengelighet av provisoriske strømanlegg vært en nødvendighet. Nå tilbyr vi flere provisoriske strømanlegg enn noen gang. 

Flere byggherrer stiller strengere energikrav. Ikke bare for å levere utslippsfrie løsninger, men også for å optimalisere effektstyringen på byggeplassen. Landet gjennomgår store vei- og utbyggingsprosjekter. Vi ser at effektbehovet øker, samtidig som at infrastrukturen ikke alltid er komplett noe som ofte fører til behov for høyspent tilkobling. Da kan det bli nødvendig med flyttbare ladeløsninger og nettstasjoner slik at nødvendig effekt kan hentes ut – der hvor den trengs.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Når det ikke er kapasitet på lavspentsiden, kan vi benytte oss av våre provisoriske høyspentanlegg , ofte med høyspent målecelle. Slik kan man koble på byggestrøm direkte på det provisoriske strømanlegget. Energien hentes fra høyspentsiden, via våre provisoriske strømanlegg, og leveres som 415V og/eller 230V lavspent.

Da blir det mulig å drifte anleggsmaskiner som elektriske gravemaskiner, dumpere, lastebiler, elektrisk utstyr som borerigg. Man kan også forsyne varmeanlegg, som for eksempel midlertidig fjernvarme, med energi fra det provisoriske strømanlegget. Provisoriske strømanlegg, nettstasjoner eller kiosker som det ofte kalles, benyttes også av nettselskaper som skal utføre omkoblinger på strømnettet.

Nøyaktig hva slags installasjon og oppsett som trengs, varierer fra byggeprosjekt til byggeprosjekt, eller hvilke utbedringene på strømnettet som skal utføres. Her er vi som Norges største elkraftentreprenør tidlig med i prosessen – gjerne fra prosjektering – for å kartlegge effektbehovet og muligheter i området. Vi har flere rammeavtaler med nettselskaper, og dermed god kommunikasjon med netteier, samt kjennskap til terreng og kapasitet på strømnettet i forskjellige områder.

Les også: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

Containere med høyspent provisorisk strømanlegg

Konseptene våre for provisoriskere strømanlegg støtter oppunder behov og krav fra det grønne skiftet, men det er ikke bare der de kommer til nytte. Med økende fokus, og ikke minst støtteordninger for bedrifter, byggherrer og entreprenører som gjør en innsats for å få ned utslipp på bygg- og anleggsprosjektene sine, har våre containere med provisoriske strømanlegg regelrett flydd ut av døra.

I mai 2021 sikret vi oss 100% av aksjepostene i Vestfold Trafo Energi, den anerkjente totalleverandøren av transformator-service med over 300 trafoer på lager til enhver tid. Sammen forsterker vi tilbudet innen provisoriske høyspentanlegg.

Les også: Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

Vi har et tosifret antall containere med provisoriske strømanlegg ute til enhver tid, fra nord til sør – øst til vest, og besvarer flere henvendelser i uka. Med et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager, har vi suveren ledetid på provisoriske strømanlegg og kan tilpasse leveranse og trafomontasje til utslippsfrie byggeplasser.

Men konseptet for provisoriske strømanlegg er like dynamisk som det grønne skiftet – hvor vi kontinuerlig må videreutvikle konseptet for å forbedre det vi kan tilby byggherre, entreprenør og konsulentselskaper. Dette tror vi skjer via gode samarbeidspartnere, slik som Ramirent og Smart Elektro, samt en økning av offentlige støtteordninger – i takt med strengere miljøkrav.

New call-to-action