driftsledertjeneste høyspent

Den norske byggeplassen blir elektrifisert, og behovet for strømforsyning øker i takt med effektuttaket. Dette innebærer flere byggeplasser med høyspenningsanlegg. Likevel er det mange som spør seg; trenger vi en Driftsleder når vi leier høyspenningsanlegg?

Bruken av høyspenningsanlegg har lenge vært en foretrukket kilde til provisorisk strøm på de aller største byggeplassene. Med nye krav om en utslippsfri byggeplass ser vi nå at høyspent også blir aktuelt for mindre byggeplasser som krever mer enn 63A.

Og når strømmen er høyspent, selv om den er midlertidig i form av provstrøm – altså et provisorisk strømanlegg – krever regelverket at det er en Driftsleder som har det faglige ansvaret for drift og bruk av høyspenningsanlegg.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) § 6:

«For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget.»

Driftsleder skal ha kvalifikasjoner som tilfredsstiller relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK §7) dersom vedkommende skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Driftsleders oppgaver på en høyspent byggeplass

Kort forklart er en Driftsleder for høyspenningsanlegg den personen som er ansvarlig for at forsyningsanlegget driftes og svarer til relevante normer og forskrifter.

Driftslederen er blant annet ansvarlig for å:

 • godkjenne hvem på byggeplassen, med korrekt kvalifikasjonskrav, som får lov til å jobbe på høyspentanlegget.
 • styre koblinger.
 • påse at høyspenningsanlegget imøtekommer de lover og regler som gjelder.
 • utføre årlig kontroll.
 • sørge for at avvik blir utbedret.

Hvis det ikke oppstår avvik eller behov for utskiftninger av personal under byggeprosjektet, vil Driftslederen normalt sett kun være på selve byggeplassen én gang i året.

Ved å leie inn en Driftsleder fra oss som elkraftentreprenør får du i tillegg tilgang til tjenester som sikrer drift og kontinuerlig oppetid med vakt og beredskap.

Driftsledertjenester med utvidet vakt og beredskap

Byggherrer og byggentreprenører som leier tjenester for vakt og beredskap gjør dette for å sikre at driften på byggeplassen kan opprettholdes som normalt. Uten en avtale for vakt og beredskap på plass, kan det bli både tidkrevende og dyrt å få hanket inn sertifiserte folk for feilsøking. Ved bortfall av strøm må det i tillegg benyttes en Leder for sikkerhet (LFS) eller Leder for kobling (LFK) for å kunne feilsøke på konsesjonsbelagt forsyningsanlegg, noe vi i Nettpartner selvsagt har mange av.

For en effektiv og nyttig utførelse anbefaler vi at følgende 9 nøkkelpunkter vektes i en avtale for Driftsledertjenester ved byggeplassen med tilleggsavtale for vakt og beredskap av forsyningsanleggene:

 • Elkraftentreprenørens kompetanse til å kunne rådgi akkurat ditt byggeprosjekt om forebyggende driftssikkerhet for økt oppetid.
 • Leder for sikkerhet (LFS), Leder for kobling (LFK) og montører som har LFK med ‘forlenget arm’-tillatelse.
 • Koblingsmyndighet og solide systemer for sikkerhetskort.
 • Mulighet for døgnkontinuerlig vakt og beredskap.
 • Et godt utvalg av lokasjoner og energimontører.
 • Et aktivt miljø for driftslederoppgaver og variert internkompetanse
 • Suveren ledetid på leveranse og utleie av provisoriske høyspenningsanlegg samt lavspent fordelingsanlegg, byggestrømskasser og provisorisk kabling.
 • Et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager til leie, utskifting og beredskap.
 • Mulighet for trafomontasje på byggeplassen.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter