Provisorisk strømanlegg

Etter at vi i januar 2022 lanserte våre provisoriske strømanlegg, i forbindelse med satsingen mot det Grønne Skifte, har etterspørselen steget i takt med økt kunnskap i bransjen. Dette i tillegg til krav fra både nettselskap og byggherrer, naturligvis. Men, hvilke erfaringer har vi gjort oss det siste året? Én ting er sikkert; vi leier ut flere provisoriske strømanlegg enn noen gang før.

Behovet for provisoriske strømløsninger er ikke nytt, men tilgjengelighet og utvikling av provisoriske strømanlegg er en nødvendighet i det grønne skiftet. Vi ser at effektbehovet øker, men infrastrukturen på lavspentsiden har ikke nødvendigvis fulgt etter. Da kan flyttbare ladeløsninger og nettstasjoner være løsningen slik at nødvendig effekt kan hentes ut – der hvor den trengs.

Vi har opplevd jevn aktivitet og interesse rundt våre containerløsninger, som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplassen og andre energikrevende prosesser. Våre løsninger har vist å være fleksible slik at energien har kunnet bli hentet fra eksisterende høyspent infrastruktur og levere ut lavspent til forbruker – både i og utenfor tettbygde strøk.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Viktig å kunne tilpasse provisoriske strømanlegg etter behov

Etter vår første leveranse i starten av 2022, har vi jevnt hatt flere containere med provisoriske strømanlegg utleid. I en tid hvor det har vært manko på materialer, og leveransetiden på nye transformatorer har vært lang, har vi kunnet tilby et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner via Vestfold Trafo Energi sitt rikholdige lager med transformatorer.

På denne måten kan vi bygge kundetilpassede provisoriske strømanlegg, på kort tid, hvor alt fra størrelse på trafo og type spenninger, til høyspentmåling eller lavspentmåling, inngår i en modulær oppbygging.

Les mer: Slik trapper Nettpartner opp leveransen av provisoriske strømanlegg

Eksempler på leveranser av provisoriske strømanlegg som møter ulike behov

Ulike prosjekter, har ulike energibehov – noe det er viktig å være innstilt på i fremtidens byggeprosjekter. Dette gjelder også for nettselskaper og industribedrifter med utkoblingsbehov.

Vi har leid ut våre utslippsfrie nettstasjoner til alt fra bygging av batterifabrikker, til infrastrukturutvikling for jernbanen – til lading av elektriske maskiner og generell strømtilførsel til anleggsområdet. Til og med til midlertidig drift av fjernvarme ved utbygging.

Med vår kompetanse og tilgang på nødvendig utstyr, trafoer, kabler og tavler, har vi hatt mulighet til å tilpasse flere løsninger etter spesifikke kunders behov. Både for å sørge for at de har riktige tilkoblinger og løsninger til riktig tid, men også slik at våre kunder ikke skal måtte betale for mer enn det de trenger.

Les mer: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

 

Eksempler på tilpassede kundeløsninger

Standard leveranser

 • Høyspent (CCV–anlegg), med eller uten høyspent måling.
 • Transformatorer fra 200 kVA – 1600 kVA, eventuelt tre viklingstransformatorer (22/11kV – 415/230V)
 • Lavspenttavler medZHBM sikringslister for både 415 V og 230 V.

Kundetilpasning eksempel 1:

Lavspentavganger med effektbrytere

 • Høyspent (CCV – anlegg), med eller uten høyspent måling.
 • Transformatorer fra 200 kVA – 1600 kVA, tre - viklingstransformatorer (22/11kV – 415/230V)
 • Lavspentavganger, effektbrytere med og uten jordfeilvern iht. spec. fra kunde.

Kundetilpasning eksempel 2:

Distribuert eget høyspentnett med egen høyspent målerselle

 • Høyspent (CCV – anlegg), med høyspent målerselle for eget distribuert høyspent nett.
 • Transformatorer fra 200 kVA – 1600 kVA, tre - viklingstransformatorer (22/11kV – 415/230V)
 • Lavspenttavler medZHBM sikringslister for både 415 V og 230 V.
 • Prinsippskisse vist under:

Bilde1

Les mer: Baner vei i det grønne skiftet: – Vi må dele våre erfaringer innen elektriske gravemaskiner

Kontinuerlig utvikling for det grønne skiftet

Våre konsepter for provisoriske strømanlegg er like dynamisk som det grønne skiftet – hvor vi kontinuerlig må videreutvikle oss for å forbedre det vi kan tilby byggherre, entreprenør, nettselskap og konsulentselskaper.

Fremover kommer vi derfor til å tilegne oss enda flere samarbeidspartnere for tilleggsfunksjoner i våre provisoriske strømanlegg. Være seg energistyring og sikkerhetsmessig overvåkning, synergier mellom forskjellige anlegg for grundig rapportering effektbruk og dokumentasjon av CO2-ekvivalenter og -besparelse.

Ønsker du mer informasjon, rådgivning eller sparring rundt våre provisoriske strømanlegg, eller strømbehov i ditt prosjekt? Ta kontakt!

Kontakt oss for mer info!