Lavspent eller høyspent på byggeplassen?

Hvilket behov har byggeprosjektet ditt for provisorisk strøm, hva er viktig for effektuttaket og bør byggeplassen være tilkoblet lavspent eller høyspent?

Den norske byggeplassen har et økende effektbehov, og det er ikke mange årene igjen før kommunale byggeplasser blir både fossilfrie og utslippsfrie. Tørking av bygg, strøm til brakkerigg og kraner, lading av verktøy, maskiner og utstyr – for å ikke snakke om oppvarming – alt krever sin effekt. Da blir gode og kostnadseffektive løsninger for midlertidig og provisorisk strøm viktig.

For en byggherre eller byggentreprenør kan det virke som overveldende mye effekt å skulle hente ut fra strømnettet fremover, men med tidlig kartlegging og dimensjonering av byggeprosjektets effektbehov, så er mulighetene bedre enn mange tror.

For eksempel; hvis en leilighet på ca 100m2 krever 20Kw for å tørke, er ikke det nevneverdig mye effekt når vi som elkraftentreprenør kan levere trafoer på 1600kw.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Analyse av byggeprosjektets effektbehov og tilkoblingsmuligheter

Når vi analyserer byggeprosjektets behov for effekt og anleggstyper, er det spesielt tre elementer vi fokuserer på:

  1. Effektbehovet – hva skal strømmen brukes til?
  2. Mulig uttak av effekt i området
  3. Lavspent eller høyspent tilkobling?

1. Effektbehovet - hva skal strømmen brukes til?

Selv om effektbehovet vil variere i løpet av byggeperioden, anbefaler vi å kartlegge forventet totalforbruk i god tid før oppstart.

Hva skal strømmen brukes til? Ut ifra det, hvor mye effekt trenger prosjektet da? Skal det benyttes vekselstrøm eller likestrøm til lading? Er det store effekttopper? Eller langvarig høyt effektforbruk? Dette er noen av elementene vi kan gå inn og regne på for deg.

Hvis vi ser at prosjektet kommer til å trenge mer strøm i visse perioder, kan vi variere effektbehovet ved å bruke én løsning i en periode, og en annen i neste. Avhengig av prosjektplanen, kan det for eksempel være aktuelt å benytte like-/vekselstrøms-ladere i perioden hvor gravemaskinene krever mest effekt, og flere nettstasjoner når det er tid for tørking.

2. Mulig uttak av effekt i området

God dialog og samarbeid med nettselskapet må opprettes så tidlig som mulig i prosjektet.

Som elkraftentreprenør kjenner vi nettselskapene godt, og kan bistå i å avklare de viktigste problemstillingene i akkurat ditt byggeprosjekt. Slik kan vi også kartlegge hvorvidt den tilgjengelige effekten er tilstrekkelig, eller om det er behov for provisorisk høyspentanlegg – allerede i forprosjektet.

Hvis det ikke kan tas ut tilstrekkelig effekt direkte fra nettet, kan man kompensere med blant annent batterianlegg eller automatisk effektstyring.

En solid plan for effektstyring er ofte vesentlig, slik at f.eks varme i kontorbygg automatisk slås av når lading av gravemaskiner er på for å unngå de største effekttoppene.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

3. Lavspent eller høyspent tilkobling?

Lavspent tilkobling på byggeplassen er relativt enkelt og raskt å få på plass. Men selv om det er mulig med lavspent tilkobling via byggestrømskasser og sentraler opp til flere hundre amper, øker også tariffen betraktelig så raskt du vipper 63A.

Ved å koble byggeprosjektet på høyspent, og fordele lavspent via provisoriske anlegg, kan grensesnittet for effektmålingen flyttes fra lavspent til høyspent ved å sette opp nettstasjoner med transformatorer og høyspent målecelle.

For enkelte byggeprosjekter vil det derfor være aktuelt å heller koble seg på høyspent når det er mulig. Igjen fordrer dette en tidlig dialog med nettselskap og kartlegging av byggeprosjektets effektbehov.

Vil du vite mer om mulighet for tilkobling av byggeprosjekt på høyspent? Ta kontakt med oss her.

Økende behov for høyspent tilkobling

En høyspent løsning har tradisjonelt sett hatt en høyere barriere i byggebransjen da det er dyrere å installere, og krever både driftsleder og regime for vakt og beredskap. Samtidig opplever vi at flere får øyne og budsjettet opp for høyspent, i takt med at kravene om utslippsfrie byggeplasser og strømprisene øker. Dette i tillegg til at høyspenttariffen i utgangspunktet er rimeligere enn en tradisjonell, lavspenttariff.

Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner suveren ledetid på leveranse og utleie av provisoriske høyspentanlegg samt lavspent fordelingsanlegg, byggestrømskasser og provisorisk kabling. Med et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager tilbyr vi tilpassede utleieløsninger og trafomontasje til byggeplasser. Vi har også solide avtaler, både for kommunale og private eiere og leietakere av elektriske forsyningsanlegg, for leie av Driftsleder, tilstandskontroller og jevnlig oppfølging av anleggene. Vår tjeneste for Vakt og Beredskap gjør det i tillegg mulig å sikre driften på bygge- og anleggsplassen.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS