Utslippsfri byggeplass elektriske anleggsmaskiner

Det er til enhver tid cirka 200 aktive byggeplasser i Oslo kommunes regi. Siden 2021 har det vært krav om at samtlige skal være fossilfrie. Innen 2025 skal byggeplassene være helt utslippsfrie i tillegg. Resten av landet følger naturligvis etter, både kommunalt og privat – men hva innebærer det for byggherrer og entreprenører?

Storbyene Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim skrev i 2021 storbyerklæringen for en felles utslippsfri kommunal bygg- og anleggsnæring. Bodø kommune har også skrevet under. Erklæringen går ut på at deres kommunale bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025, mens all bygge- og anleggsvirksomhet i byene skal være utslippsfri innen 2030.

Og resten av landet ser ut til å følge etter. De nye miljøkravene tas i økende grad inn som en vektlagt del av tildelingskriteriene i anbudsprosessen, noe som er viktig for at byggherrer så vel som entreprenører skal kunne ruste seg for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Forskjell på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser

Fossilfrie byggeplasser er relativt godt etablert her i Norge, men det må ikke forveksles med hva som defineres som en utslippsfri byggeplass.

Forskjellene mellom en fossilfri byggeplass og en utslippsfri byggeplass: 

På en fossilfri byggeplass skal det benyttes energikilder som ikke medfører utslipp av CO₂-ekvivalenter (CO₂e) på byggeplassen. For å drifte anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm og transport på en fossilfri byggeplass kan følgende ikke-fossile energikilder benyttes:

 • Biodiesel
 • Biogass
 • Bio-oljer
 • Pellets
 • Elektrisitet fra strømnettet eller batterier
 • Fjernvarme
 • Hydrogen

På en utslippsfri byggeplass skal det kun benyttes energikilder som ikke medfører utslipp av hverken CO₂-ekvivalenter (CO₂e) eller Nitrogenholdige gasser (NOx) på byggeplassen. For å drifte anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm, ladere og transport på en utslippsfri byggeplass vil vanligvis følgende utslippsfrie energikilder benyttes:

 • Elektrisitet fra strømnettet eller batterier
 • Fjernvarme
 • Hydrogen

I hovedsak vil dette innebære elektriske, batteridrevne, eller hydrogendrevne anleggsmaskiner, strøm eller fjernvarme til byggvarme og tørking, samt nullutslipp i transport av maskiner, materiell, avfall og personell.

Utslippsfri byggeplass 2021

 

Nye konsepter for den elektriske byggeplassen

Ved økt elektrisitet på byggeplassen, kan det være utfordrende å holde oversikt over effekten som er i bruk på anlegget, og hvor mye som er tilgjengelig.

Da blir det viktig med gode konsepter og fordeling mellom elektriske tilkoblinger, batterier og ladeanlegg.

For eksempel kan en provisorisk elektrisk infrastruktur, som består av høyspent og lavspent fordeling, effektivt driftes og vedlikeholdes under byggeprosjektet.

Men korrekt dimensjonering, samt riktig effektuttak – til enhver tid – er vel så nødvendig for optimal fremdrift av byggeprosjektet på en utslippsfri byggeplass.

Les mer: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

De største effektbehovene oppstår ved tørking av bygg og lading av større anleggsmaskiner:

 1. Tørking av nye bygg har tradisjonelt sett vært en stor kilde til fossil forurensing. Ved å utføre dette elektrisk, f.eks. med varmepumper, unngår man både utslipp og effekttopper.
 2. Ved bruk av batteriløsninger som batterianlegg, eller batterikontainere som det også blir omtalt som, kan man unngå de store effekttoppene ved lading av gravemaskiner.
 3. Obs! På større byggeplasser bør man også implementere egne ladeplasser for anleggspersonell.
Illustrasjon_utslippsfri_byggeplass Bellona
FOTO: Bellona.

 

Byggherre må kreve utslippsfrie byggeplasser

For å kunne innfri på målsettingene om utslippsfrie byggeplasser, er vi avhengig av ambisiøse byggherrer som setter tydelige krav. En av de største utfordringene for utslippsfrie byggeplasser har vært å oppnå tilstrekkelig tilgang på effekt og egnede el-maskiner. Når kravene og oppdragene for utslippsfrie løsninger øker, vil entreprenørbransjen kunne satse på og investere i løsninger for uttak og fordeling av effekt, samt større el-maskinparker.

De nye miljøkravene som kommunene nå stiller, har hatt en tydelig og positiv effekt på den utslippsfrie byggeplassen:

 

Slik jobber Nettpartner med aktivt med utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

Som en av Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner tiltak og konsepter for å kunne prosjektere og tilby utslippsfrie byggeplasser i hele Norge. Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, og har lang erfaring med utleie av provisoriske strømanlegg til byggeplasser. Ved utleie av høyspentanlegg tilbyr vi også rollen som Driftsleder.

I mai 2021 sikret vi oss 100% av aksjepostene i Vestfold Trafo Energi, den anerkjente totalleverandøren av transformator-service. Sammen forsterker vi tilbudet innen utleie av provisoriske høyspentanlegg. Med et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager, har vi suveren ledetid på leveranse av provisoriske strømanlegg og kan tilpasse utleieløsninger og trafomontasje til utslippsfrie byggeplasser. Dette i tillegg til planlegging og prosjektering.

I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass eller anleggsplass kan vi blant annet:

 • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
 • Kartlegge behov for provisorisk strømanlegg, trafostasjoner og batterikontainere.
 • Bistå i utforming av tilkoblingskart og strategisk plassering av ladepunkter.
 • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
 • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet byggeplasser.
 • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.
 • Levere, installere, montere og driftssikre overnevnte.
 • Tilby totalleveranse på hele anleggsplassen eller byggeplassen med utslippsfrie konsepter.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS