to bilder slått sammen som viser en provisorisk nettstasjon sett fra to ulike vinkler

Hvilket effektbehov og -uttak er riktig for byggeprosjektet? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur krever det? Ved å definere disse elementene tidligst mulig i prosjektet sørger du for optimal fremdrift av den utslippsfrie byggeplassen.

Strømforbruket på norske bygg- og anleggsplasser øker, også i form av provisorisk strøm som:

  • byggestrøm
  • permanent strøm
  • varmepumper
  • battericontainere
  • fjernvarme 

I noen tilfeller vil det være behov for en kombinasjon av disse. 

Det første som må kartlegges er hva du skal bruke strømmen til, hvor mye effekt du vil trenge og hvor lenge. Finn også ut hvilke maskiner og utstyr du skal ha, og hva slags type arbeid som skal utføres. Da blir det enklere å regne ut hvor stor effekt hver oppgave krever – før prosjektet starter.

For eksempel vil tørking av miljøvennlig betong ha større effektbehov per kvadratmeter bygg over lengre tid, mens grunnarbeid i form av graving krever høy effekt over kort tid.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Kartleggingen bør derfor utføres i samarbeid med en rådgivende elkraftentreprenør. Husk at når du vurderer effektbehovet så er det ikke nok å regne ut forbruket til elektriske anleggsmaskiner og annet elektrisk utstyr inne på selve bygg- eller anleggsplassen. Du må også ta hensyn til arbeidernes behov for å lade sine biler, lastebiler og annen transport til og fra byggeplassen. Med andre ord kan effektbehovet fort bli mer enn kun den ene gravemaskinen som permanent står på anleggsplassen.

Som elkraftentreprenør har vi god erfaring med akkurat denne type utregninger.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

5 forskjellige installasjoner og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Det er naturligvis et stort utvalg løsninger når det kommer til energiforsyning av den utslippsfrie byggeplassen, og infrastrukturen er alfa og omega for at utslippsfrie byggeprosjekter skal lykkes. Du kan installere store lavspentanlegg i tillegg til battericontainere, eller gå rett på høyspent. En strategisk utforming og planlegging av energiuttaket blir derfor viktig i årene fremover.

La oss ta en titt på 5 forskjellige anlegg og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser:

1. Kun battericontainer

På mindre anlegg der det ikke er ledningsnett tilgjengelig, kan battericontainere være en god løsning. Kapasiteten på battericontaineren kan vare hele byggeperioden, eller den kan transporteres bort for lading og settes tilbake igjen.

2. Kun lavspent strømforsyning, men med store sikringer

Selv om høyspent strømforsyning ofte er det beste valget for den utslippsfrie byggeplassen, er det ikke alltid dette lar seg gjøre. En alternativ løsning kan være en lavspentløsning med forholdsvis store sikringer. Vær allikevel obs på at en slik løsning kan ha begrensinger: Effektuttaket er lavere, så du trenger kanskje et batterianlegg i tillegg til byggestrømmen.

Les også: Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

3. Kombinasjon av lavspentanlegg (byggestrøm) og batterianlegg

Hvis du i perioder har behov for større effektuttak enn det lavspentanlegget kan tilby, uten å gå over til høyspent, kan en kombinasjon mellom lavspent byggestrøm og batterianlegg være løsningen. Dette kan vi hjelpe deg med å kartlegge.

4. Høyspent provisorisk strøm

Når du har behov for kontinuerlig høy effekt over lengre perioder, krever det ofte en provisorisk høyspent installasjon. Høyspent er ofte mer kostnadseffektivt i det lange løp, såfremt infrastrukturen tillater det.

Høyspent tilkobling må både være tilgjengelig fra – og godkjent av – nettselskapene. Dette er noe vi som elkraftentreprenør også kan bistå med, ved å holde tett dialog med det lokale nettselskapet.

5. Permanent strøm

Med god planlegging er det mulighet for å etablere en permanent strømforsyning til den aktuelle byggetomta. Den permanente strømforsyningen kan da benyttes til byggestrøm i byggeperioden. På sikt er dette den mest kostnadseffektive løsningen, gjerne i samspill med provisorisk fjernvarme.

Les også: Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

Husk at begrepet «provisorisk» i seg selv innebærer at det er snakk om en midlertidig løsning. Byggestrøm er vanligvis provisorisk, men kan også benyttes over lengre tid.

Battericontainere kan være provisoriske, men du kan også ha batterianlegg som en permanent løsning, for eksempel sammen med en solcelleløsning. Solcellene kan settes opp kun for byggeperioden, men for at det skal lønne seg i det lange løp kan det være lurt å tilegne solcellene en permanent løsning sammen med et batterianlegg.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS