Ramirent arbeidere jobber på en utslippsfri byggeplass på et tak

Nå som stadig flere norske byggeplasser bruker utslippsfrie ressurser øker etterspørselen etter elektriske hjelpemidler. Dette påvirker både effektbehovet og -uttaket. Gravere, lifter og anleggsmaskiner går mer og mer over til strøm, i tillegg til anleggsarbeidernes el-biler som må lades. Når effektuttaket øker, blir planleggingsfasen kritisk for å kartlegge byggeprosjektets strømbehov. 

Når vi nå går over fra fossilfrie til utslippsfrie byggeplasser vil det naturligvis være nødvendig å gjøre ting annerledes enn før. Blant annet vil det være behov for å starte kartlegging over hvor mye strøm man vil trenge, så tidlig som mulig i prosjektet.

For å sikre at byggeplassen blir forsynt med nok strøm er det viktig å ha et klart bilde på hvor mye strøm man vil trenge. Dette avhenger blant annet av hvor store brakkerigger man har, hvilke elektriske lastebiler, gravemaskiner, lifter og andre elektriske hjelpemidler man bruker og hvor store de er. I tillegg til hvor mye byggvarme man er avhengig av for tørking av betong.

Men dette er ofte enklere sagt enn gjort. Utstyrsspesifikasjoner som har blitt brukt i årevis har mest sannsynlig blitt utdaterte, og mulighetsbildet endrer seg så raskt at det kan være vanskelig for en byggherre eller byggentreprenør å ha oversikt over tilgjengelige el-maskiner og smarte elektriske løsninger.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Helhetlige løsninger for utslippsfrie byggeplasser

For at entreprenører skal kunne planlegge og prise et byggeprosjekt på best mulig måte må de kartlegge hvor mye effekt det blir behov for og når den trengs, basert på hva som trekker strøm på byggeplassen.

Dette kan sikre bedre utnyttelse av energien som skal benyttes, og et tettere samarbeid med nettselskapene. Når man så går over i prosjekteringsfasen vil mulighetsbildet og eventuelle tilretteleggelser allerede være utført eller kartlagt.

Optimalt sett legges strategien for effektuttak og elektriske løsninger i planleggingsfasen hos byggherre, allerede før anbudet kommer ut, gjerne i samarbeid med oss som leverer de elektriske løsningene.

Nettpartner har inngått et større samarbeid med Ramirent – et viktig ledd for å muliggjøre totalleveranse av utslippsfrie byggeplasser. Sammen tilbyr vi markedet løsninger innenfor både høyspent- og lavspentmålte anlegg.

Les også: Hvordan kartlegges byggeprosjektets strømforsyningsbehov?

Utfordringer nettselskapene møter

Når en byggherre er i planleggingsfasen av et større grønt bygg, må de huske at bygget ofte trenger 3-4 ganger så mye strøm under byggeperioden som under driftsperioden. Dette kan vi tilrettelegge sammen med nettselskapene, der vi ser på elementer som:

 • Hvilke energikilder er mulig å benytte?
 • Er det mulig å få frem høyspent raskere?
 • Er det mulig å benytte vannbåren varme?
 • Er det andre alternativer som ikke overbelaster strømnettet?

I utgangspunktet leverer nettselskapet den strømmen som er tilgjengelig på plassen. Men igjen, ved tidlig planlegging og samarbeid er det mulig å gjøre tilretteleggelser.

Les også: Strategisk planlegging av strømforsyning og byggestrøm ved feltutbygging

El-maskinene det blir flere av på bygg- og anleggsplassen fremover

Elektriske anleggsmaskiner gravemaskiner lifter Ramirent

Ole Johny Transeth er produktleder for lifter og anleggsmaskiner i Ramirent. I hovedsak gikk disse maskinene tidligere på diesel, men fra 2022 og utover har Ramirent virkelig satset på elektriske anleggsmaskiner og lifter.

– Selv om utviklingen av grønne anleggsmaskiner er tidkrevende, har vi nå fått inn 9-tonn elektrisk gravemaskin og terrenggående el-maskiner. Dette i tillegg til elektriske minigravere på 2 tonn, og hjullaster på 1.5-5 tonn for å nevne noen, forteller Transeth.

Elektriske anleggsmaskiner – spesielt større gravemaskiner – har behov for enormt med strøm. Enten via hurtiglading eller kabel. Per i dag er det ikke mange prosjekter hvor det er lagt opp til et slikt effektuttak. De største maskinene trenger 400V til lading og når det ikke er tilgjengelig må vi sette inn en omformer for å skaffe rett strøm til maskinene.

Transeth forteller også at elektriske lifter nå utgjør en stor del av utvalget, med blant annet terrenggående sakselifter og bomlifter som lader på vanlig 220V, så vel som større bomlifter som trenger 400V.

– I 2022 gikk 100% av vår investering i lifter til nye elektriske modeller, sier Transeth.

Les også: Baner vei i det grønne skiftet: – Vi må dele våre erfaringer innen elektriske gravemaskiner

Byggvarme trenger mer strøm enn før

Ifølge Petter Gustav Johnsen, produktleder for Power & Heating i Ramirent, investeres det også kraftig i store elektriske varmeaggregat. De store elektriske varmerne leveres kun i 400V og krever mye strøm per enhet (maskin).

– Grunnen til den økte investering av de store varmeaggregatene er at de tilrettelegger for en bedre utnyttelse av energien, disse løfter temperaturen bedre enn gamle elektriske vifter slik at de kan brukes til for eksempel støpefyring. Dette har mye å si for kvaliteten på bygget, forteller Johnsen.

Disse kan da brukes først til å tørke ut konstruksjonen før den lukkes og deretter til å varme opp bygget for et bedre arbeidsklima.

Les mer: Nettpartner og Ramirent inngår samarbeid for en grønnere byggeplass

I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass kan Nettpartner, i samarbeid med Ramirent, tilby blant annet:

 • Rådgivning
 • Høyspentløsning
 • Driftsleder
 • Lavspent fordeling
 • Elektriske maskiner og utstyr
 • Totalleveranse til den utslippsfrie byggeplassen

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS