Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass

Nå som den Norske byggeplassen går fra diesel til utslippsfrie ressurser øker etterspørselen etter elektriske hjelpemidler. Dette påvirker også effektbehovet. Da snakker vi ikke bare om strøm til byggvarmen og brakkerigger. Gravere, lifter og anleggsmaskiner går også mer og mer over til strøm, i tillegg til anleggsarbeidernes el-biler som må lades. Og når effektuttaket øker, blir planleggingsfasen kritisk for å kartlegge byggeprosjektets strømbehov.

Hva er nytt på utslippsfrie byggeplasser i forhold til fossile byggeplasser?

Når vi nå går over til utslippsfrie byggeplasser vil det naturligvis være nødvendig å gjøre ting annerledes enn før. Blant annet vil det være nødvendig å starte kartlegging over hvor mye strøm man vil trenge, så tidlig som mulig i prosjektet.

For å sikre at byggeplassen blir forsynt med nok strøm er det viktig å ha et klart bilde på hvor mye strøm man vil trenge. Dette avhenger blant annet av hvor store brakkerigger man har, hvilke elektriske anleggsmaskiner, gravemaskiner, lifter og andre elektriske hjelpemidler man bruker og hvor store de er. I tillegg til hvor mye byggvarme man er avhengig av for tørking av betong.

Men dette er ofte enklere sagt enn gjort. Utstyrsspesifikasjoner som har blitt brukt i årevis har mest sannsynlig blitt utdaterte, og mulighetsbildet endrer seg så raskt at det kan være vanskelig for en byggherre eller byggentreprenør å ha oversikt over tilgjengelige el-maskiner og smarte elektriske løsninger.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Nettpartner har inngått et større samarbeid med Ramirent – et viktig ledd for å kunne tilby totalleveranse av utslippsfrie byggeplasser. Sammen kan vi tilby markedet løsninger innenfor både høyspentmålte anlegg og lavspentmålte anlegg.

Optimalt sett legges strategien for effektuttak og elektriske løsninger i planleggingsfasen hos byggherre, allerede før anbudet kommer ut, gjerne i samarbeid med oss som leverer de elektriske løsningene.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

For at entreprenører skal kunne planlegge og prise et byggeprosjekt på best mulig måte må de kartlegge hvor og når prosjektet trenger strøm, og hvor mye effekt det kommer til å bli behov for – basert på hva som trekker strøm på byggeplassen.

Dette kan sikre bedre utnyttelse av energien som skal benyttes, og et tettere samarbeid med nettselskapene. Når man så går over i prosjekteringsfasen vil mulighetsbildet og eventuelle tilretteleggelser allerede være utført eller kartlagt.

Les også: Strategisk planlegging av strømforsyning og byggestrøm ved feltutbygging

Utfordringer nettselskapene møter

I utgangspunktet leverer nettselskapet den strømmen som er tilgjengelig på plassen. Men igjen, ved tidlig planlegging og samarbeid er det mulig å gjøre tilretteleggelser.

Når en byggherre er i planleggingsfasen av et større grønt bygg, må de huske at bygget ofte trenger 3-4 ganger så mye strøm under byggeperioden som under driftsperioden. Dette kan vi tilrettelegge sammen med nettselskapene, hvor vi ser på elementer som:

 • Hvilke energikilder er mulig å benytte?
 • Er det mulig å få frem høyspent raskere?
 • Er det mulig å benytte vannbåren varme?
 • Er det andre alternativer som ikke overbelaster strømnettet?

 

El-maskinene det blir flere av på bygg- og anleggsplassen fremover

Elektriske anleggsmaskiner gravemaskiner lifter Ramirent

Ole Johny Transeth er produktleder for lifter og anleggsmaskiner i Ramirent. I hovedsak gikk disse tidligere på diesel, men 2022 er året Ramirent virkelig satser på elektriske anleggsmaskiner og lifter.

– Selv om utviklingen av grønne anleggsmaskiner er tidkrevende, får vi snart inne 9 tonn elektrisk gravemaskin og terrenggående el-maskiner. Dette i tillegg til utvalget som vi allerede har med elektriske minigravere på 2 tonn, og hjullaster på 1.5-5 tonn for å nevne noen, forteller Transeth.

Elektriske anleggsmaskiner – spesielt større gravemaskiner – har behov for enormt med strøm. Enten via hurtiglading eller kabel. Per i dag er det ikke mange prosjekter hvor det er lagt opp til et slikt effektuttak. De største maskinene trenger 400V til lading. Når 400V ikke er tilgjengelig så må vi sette inn en omformer for å skaffe rett strøm til maskinene.

Transeth forteller også at elektriske lifter nå kommer i full fart i løpet av året, og det forventes å ha et godt utvalg av terrenggående sakselifter og bomlifter som lader på vanlig 220V, så vel som større bomlifter som trenger 400V.

– I 2022 går 100% av vår investering i lifter til nye elektriske modeller, sier Transeth.

Les også: Derfor øker behovet for Driftsleder for høyspenningsanlegg på byggeplassen

Byggvarme trenger mer strøm enn før

Ifølge Petter Gustav Johnsen, produktleder for Power & Heating i Ramirent, investeres det også kraftig i store elektriske varmeaggregat. De store elektriske varmerne leveres kun i 400V og krever mye strøm per enhet (maskin).

– Grunnen til den økte investering av de store varmeaggregatene er at de tilrettelegger for en bedre utnyttelse av energien, disse løfter temperaturen bedre en gamle elektriske vifter slik at de kan brukes til for eksempel støpefyring. Dette har mye å si for kvaliteten på bygget, forteller Johnsen.

Disse kan da brukes først til å tørke ut konstruksjonen før den lukkes og deretter til å varme opp bygget for et bedre arbeidsklima.

Les mer: Nettpartner og Ramirent inngår samarbeid for en grønnere byggeplass

I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass kan vi i Nettpartner, i samarbeid med Ramirent, tilby blant annet:

 • Rådgivning
 • Høyspentløsning
 • Driftsleder
 • Lavspent fordeling
 • Elektriske maskiner og utstyr
 • Totalleveranse til den utslippsfrie byggeplassen

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS