Byggestrøm og strømforsyning til byggeplass og feltutbygging - Nettpartner - Obos Block Watne Viken Sør

Hva er viktig for feltutbyggere som har behov for provisorisk strøm på byggeplassen over lengre tid – med et dynamisk strømforsyningsbehov? Og hva skal til for å sikre at effektuttaket så vel som plassering av byggestrømskassene på byggeplassen blir så optimal som mulig? Vi tok en prat med Per-Åge Bergstrøm, prosjektleder i OBOS Block Watne, om hans tanker rundt nettopp dette.

FOTO: Fotoetcetera/Obos Block Watne.

For Per-Åge Bergstrøm, prosjektleder i OBOS Block Watne AS, avdeling Viken Sør, er strøm noe som må vurderes veldig tidlig i prosjektet.

– I og med at vi innledningsvis i prosjektet må vurdere elementer slik som byggemetode, salgstakten og HMS, så er byggestrøm et tema som kommer tidlig inn i bildet. Allerede ved etablering av den første brakka må vi jo ha strømmen på plass. Derfor er det ønskelig å allerede i prosjekteringsfasen besitte en trygghet om at byggestrømmen kommer til å være på plass når vi trenger det.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Per-Åge Bergstrøm
Foto: Per-Åge Bergstrøm, prosjektleder i OBOS Block Watne AS, avdeling Viken Sør.

Prosjektlederen, som har jobbet i Block Watne siden 2012, har flere store feltubyggingsprosjekter i Fredrikstad, og bemerker seg at behovet for effekt og provisoriske strømløsninger øker i takt med at kravene til utslippsfrie byggeplasser, uttørking og HMS strammes inn.

– Når byggefeltet må deles opp i flere deler, får vi også et nytt type behov hva gjelder byggestrøm. Hvor det ikke bare er effekten som øker, men også tilkoblingspunktene, forteller Bergstrøm.

Selv om valgene når det kommer til bestilling av byggestrøm tradisjonelt sett har bestått av 400V eller 230V, og 32A eller 63A, vil også avklaringer rundt bruken av lavspent versus høyspent kunne bli viktig fremover.

Les mer: Strømforsyning til byggeplassen – lavspent eller høyspent?

Tidlig planlegging av provstrøm til byggeplassen

Ifølge Bergstrøm så er det gunstig med alt som kan planlegges tidlig.

– Allerede på stadiet med kabelplaner kan det være aktuelt å planlegge for og kartlegge strømforsyningen til feltutbyggingen. Dette for å tegne frem de forskjellige, provisoriske byggestrømskassene som må tilkobles, flyttes og avvikles i løpet av byggeprosjektet. Da er det klart at kontaktpersonen og de rådgivende fagspesialistene hos byggestrømsleverandøren blir viktige medspillere.

Avdelingen til Bergstrøm jobber mye med bygg av større byggefelt med eneboliger og leiligheter som går over to etasjer. Dette gjør at de har et byggestrømsbehov som ikke bare lever over lengre tid, men som også er dynamisk og som utvikles i takt med prosjektet.

– Et typisk byggeprosjekt hos oss varer ofte i 2-3 år, og i løpet av den tiden vil prosjektet konsekvent være i forskjellige faser ­– både i prosjektet som helhet, og områdemessig på byggeplassen hvor enkelte boliger vil være innflyttingsklare før andre, forklarer Bergstrøm.

Obos Block Watne Viken Sør (3)

FOTO: Fotoetcetera/Obos Block Watne.

For å sørge for at nødvendig effektuttak og strøm er tilgjengelig, der hvor byggestrømmen trengs, vil tidlig planlegging og kartlegging av byggeprosjektets strømforsyningsbehov kunne effektivisere det generelle arbeidet så vel som strømforbruket.

– Provisorisk strøm og de forskjellige byggestrømskassene er noe som ofte må flyttes rundt på byggeplassen. Når byggestrømmen avvikles på ett område på grunn av ferdigstilling og innflytting, vil behovet gjerne oppstå på en annen del av feltet. Da er det alfa og omega for bemanningen og byggeprosjektets fremdrift at strømmen er tilgjengelig på tidspunktet og der hvor byggeplassarbeiderne trenger det, sier Bergstrøm.

Les mer: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

Obos Block Watne Viken Sør byggestrøm

FOTO: Fotoetcetera/Obos Block Watne.

Optimal plassering av provisorisk strømforsyning ved feltutbygging

Plasseringen av strømforsyningen på byggeplassen er naturligvis også kritisk for byggeprosjektets effektivitet.

– Optimal plassering av byggestrømskassene er viktig slik at jeg kan få dratt mest mulig effekt ut av hver kasse. Da må vi prøve å forholde oss til de hovedstrømkassene og gateskapene som nettselskapene har satt opp, men det er ikke alltid nærme nok, forklarer Bergstrøm.

Når avstanden blir for stor, fra tilkoblingspunktene og dit hvor strømmen skal benyttes på byggeplassen, er det smart å sondere alternativer.

– Hvis det er mulig å koble byggestrømmen til en lysmast som står nærmere huset vi arbeider på enn nettselskapets hovedstrømskasser eller gateskap, gjør vi gjerne det. Ved å involvere ressurspersoner og elkraftentreprenører på et tidlig stadium i prosjektet, vil det kunne være enklere å utnytte seg av slike alternative løsninger, avslutter Bergstrøm.

Nettpartner satser stort på konsepter rundt utslippsfrie byggeplasser

Som en av Norges største elkraftentreprenører er ikke Nettpartner bare en byggestrømsleverandør, men vi har også tiltak og konsepter for å kunne prosjektere og tilby flere utslippsfrie byggeplasser, fra nord til sør. Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, og har lang erfaring med utleie av provisoriske strømanlegg til byggeplasser. Ved utleie av høyspentanlegg tilbyr vi også rollen som Driftleder.

I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri og elektrisk byggeplass kan Nettpartner blant annet:

  • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
  • Kartlegge behov for høyspentløsninger, provisorisk strømanlegg, trafostasjoner, lavspent fordeling og batterikontainere.
  • Bistå i utforming av tilkoblingskart og strategisk plassering av ladepunkter.
  • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
  • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet byggeplasser.
  • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.
  • Elektriske maskiner og utstyr via Ramirent.
  • Levere, installere, montere og driftssikre overnevnte.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS