strømsparing byggeplass effekt

Den vedvarende strømkrisen viser at utbyggere og entreprenører sannsynligvis må innrette seg mot høye strømpriser i lang tid fremover. Derfor bør vurderinger rundt energisparing fremdeles tas på alvor. Riktig effektstyring vil bidra til økt kontroll i ulike prosjekter og det vil være essensielt for at sluttkunden ikke får seg noen uventede overraskelser.

Flere av Norges storbyer er godt i gang med å etablere utslippsfrie byggeplasser, for å nå målene for det grønne skiftet. Dette vil kreve store mengder strøm. I denne artikkelen kan du få noen gode råd til hvordan du som byggherre eller entreprenør kan redusere strømforbruket, og samtidig kontrollere effektstyringen, uten at det går utover effektivitet, kvalitet og HMS.

Last ned sjekkliste for byggestrøm »

God planlegging sikrer god fremdrift og fornøyde sluttkunder

Iverksett grundig planlegging av energibehov på forhånd, og helst så tidlig som mulig i byggeprosjektet. Hvor mye vil du trenge og når? 

Ved etablering av byggeplassen vil man først og fremst trenge provisorisk strøm. Større byggeplasser krever som regel en mer omfattende provisorisk løsning for å dekke behovet, oftest til oppvarming og tørking av råbygg. Ved større prosjekter kan det være nødvendig å ty til mobile nettstasjoner og kiosker i form av provisoriske strømanlegg, battericontainere og andre ladeløsninger.

Med god planlegging kan det være mulig å etablere en permanent strømforsyning til den aktuelle byggetomta. Den permanente strømforsyningen kan da benyttes til byggestrøm i byggeperioden.

Energiinstallasjonen på byggeplassen kan dermed se ut som en av følgende fem variasjoner:

 1. Kun battericontainer
 2. Kun lavspent strømforsyning, men med høye sikringer
 3. Kombinasjon mellom lavspentanlegg (byggestrøm) og batterianlegg
 4. Høyspent provisorisk strøm
 5. Permanent strøm

Godt forarbeid vil bidra til god fremdrift i prosjektet og økt kontroll. Samtidig sørger man får at det ikke brukes mer strøm enn nødvendig i ulike faser av prosjektet.

Les mer: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

Tilpass strømbruken til markedet der det er mulig

En del strøm brukes til oppvarming av mannskapsbrakker og annet utstyr, særlig om vinteren. For å ikke sløse med strømmen, spesielt på større byggeplasser, er det flere ting man kan gjøre:

 • Varme opp på tidspunkt der strømprisen er noe lavere
 • Oppvarming av støp kan ofte legges om til natt
 • Tørking av betong i lange perioder kan ofte legges om til natt
 • Bruke batteribanker – de tar strømtopper på dagtid og kan lades om natten

Selv om prisene ofte kan være lave om natten finnes det allikevel unntak. Bruk tilgjengelig markedsdata fra Nord Pool til å orientere deg om når det lønner seg å bruke større mengder strøm.

Les også: Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

Tenk privat strømsparing i større skala

Effektstyring på byggeplasser trenger ikke være mer komplisert enn det er for privatpersoner. Tenk i samme baner, men selvfølgelig, i et mye større omfang. Ved å planlegge godt vil man kunne sikre god kvalitet og effektivitet ved utbygging.

Bruk tidspunkter med lavere strømpriser til din fordel, noe som oftest gjelder nattestid. Det vil bidra til at du betrygger kunden ved å ikke brenne hull i strømbudsjettet i en svært krevende periode. Fagpersoner i Nettpartner kan bidra med å sette sammen prisestimater for bedrifter, som også gjør det mer forutsigbart for sluttkunden.

Klima-, energi- og miljøutvalget (KEM-utvalget) i EBA har tidligere utviklet punktlister for energieffektivisering av ulike områder på byggeplassen, som er et godt utgangspunkt.

Sjekkliste for energieffektivt oppsett og bruk av brakkerigg på byggeplassen:

 • Det er utpekt ansvarlig for energiforbruk på byggeplassen
 • Energiforbruket følges opp med tiltak
 • Plasseringen av brakken er gjort med tanke på å redusere vindbelastning, varmetap og behov for kjøling
 • Tettingen er ok
 • Det stilles krav til varmekilde
 • Brakke med elektrisk oppvarming forsynt med varmepumpe
 • FTX ventilasjon med gjenvinning er installert
 • Energi effektive vinduer med solreflekterende overflate
 • Det er tilstrekkelig styring av oppvarming og ventilasjon • Det er installert bevegelsessensor på belysning

Sjekkliste for energieffektiv oppvarming og tørk av bygg:

 • Det er laget en fornuftig plan for uttørking av bygget
 • Det er satt av tilstrekkelig tid til uttørking slik at forsert uttørking unngås
 • Bygningens permanente vinduer og dører benyttes til lukking av konstruksjonen
 • Det benyttes interimdører og vinduer framfor lukking med plast
 • Det finnes naturlige utluftningsmuligheter som kan brukes etter behov
 • Det mulig å lukke bygget helt før oppvarming starter
 • Det er gjort tiltak for å hindre at fukt tas opp i materialene
 • Oppvarming og tørking styres, kontrolleres og følges opp slik at unødig forbruk unngås
 • Vanninstallasjoner er installert med nødstopp

New call-to-action