Energiplan: Når bør du gå fra lavspent til høyspent byggestrøm?

Det stilles stadig strengere krav til byggherrer og entreprenører om en energiplan som skal beskrive effektbehov og forbruk i alle prosesser av et byggeprosjekt. Da er det særlig ett punkt som må avklares tidlig; er det mest gunstig med lavspent eller høyspent provisorisk strøm, og når bør du velge hva?

Prosjektets størrelse, lokasjon og effektbehov avgjør hvor mye strøm som vil være tilstrekkelig og hvordan den kan distribueres til anleggsområdet. Med økt bruk av elektriske maskiner og utstyr er ladebehov også et sentralt tema.

En grundig avklaring av effektbehovet bør gjennomføres så tidlig som mulig da det bidrar til en bedre helhetlig forståelse av effektbehovet. Det er også en nøkkelfaktor som avgjør om du bør ta i bruk høyspent kontra lavspent provisorisk strøm.

Last ned sjekkliste for byggestrøm »

Som byggherre eller entreprenør er det viktig å ikke kun tenke på mengde ampere i kartlegging av effektbehovet. Både infrastruktur og mulighet for høyspent tilkobling på anleggsplassen bør være med i vurderingene. God planlegging sørger for effektivitet og du unngår uønskede situasjoner som kan øke kostnadene betraktelig.

Tips! Nettpartner kan bistå med kartlegging av det totale behovet og forbruket av kWh i prosjektets levetid.

Les også: Baner vei i det grønne skiftet: – Vi må dele våre erfaringer innen elektriske gravemaskiner

Lavspent byggestrøm

Til byggeprosjekter av mindre skala vil det være tilstrekkelig å leie byggestrømskasser som kan kobles til nærliggende fordelingsskap. Byggeprosjekter med behov for under 360 Amper tilsvarer som regel lavspent tilkobling. Typiske byggeprosjekter av denne størrelsen kan være bygging av åttemannsboliger eller noe større.

Det er særlig én fallgruve du ikke bør gå i her:

Velges lavspent løsning når du egentlig burde gått for høyspent på et mindre anleggsområde, vil det kunne føre til kostnader knyttet til blant annet anskaffelse av flere kabler og byggestrømskasser.

Slike tilfeller kan oppstå hvis prosjektet har behov for mer effekt enn planlagt, eller ved bruk av en eller flere elektriske gravemaskiner. Sistnevnte er en klar indikasjon på at høyspent tilkobling er det riktige valget, uavhengig av størrelse på prosjektet og anleggsplassen. Da kan det også være lurt å revurdere infrastrukturen på anleggsområdet for å gjøre best mulige tilpasninger før prosjektstart.

Les også: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

Høyspent byggestrøm

Når prosjektet har behov for 360 Amper eller mer bør du alltid tenke høyspent provisorisk strøm. For å hente ut nok effekt vil det derfor være mest gunstig å koble seg på strømnettet fra nærliggende nettstasjoner. Tilgang på både nettstasjon og kraftkabler bør som nevnt undersøkes tidlig i planleggingsfasen.

Elektriske anleggsmaskiner kommer til å bli mer utbredt i årene som kommer. Tilgang på tilstrekkelig provisorisk strøm til hurtigladere vil derfor være en essensiell del av byggeprosjekter.

Har du to elektriske gravemaskiner på anleggsplassen og trenger å lade disse samtidig ved bruk av 150kW per hurtiglader, er du raskt oppe i 450 Amper, allerede der. Dette i tillegg til andre deler av prosjektet med behov for høy effekt, slik som:

  • Betongherding
  • Oppvarming
  • Tørking

Les også: Slik trapper Nettpartner opp leveransen av provisoriske strømanlegg

Dette bør du tenke på i etableringen av en energiplan

En energiplan skal bidra til å estimere energibehovet – samt avklare ulike ansvarsroller for energitilførsel – knyttet til lading av maskiner og utstyr. Planen etableres i samarbeid mellom byggherre, entreprenør og underleverandører.

Avslutningsvis har vi derfor satt opp en punktliste med 6 spørsmål man bør kunne svare på for å skissere en energiplan i planleggingsfasen:

  1. Hva kommer maskin- og bilparken på anleggsplassen til å bestå av?
  2. Hva er ladebehovet for de forskjellige maskinene og bilene sett fra dag til dag?
  3. Hva slags tilkoblingsmuligheter har de forskjellige maskinene?
  4. Hvor skal de forskjellige uttakene for strøm være, og hva skal hvert uttak brukes til?
  5. Hva finnes av tilgjengelig effekt fra nettselskapet?
  6. Hva er behovet for byggtørking?

Nettpartner har den riktige kompetansen til å utføre en slik energiplan. Det vil være avgjørende å støtte seg på de riktige partnerne tidlig i prosjektet for å levere et godt tilbud.

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?