Et hus som renoveres og som har behov for byggestrøm

Selv om strømpriser svinger og forbruk varierer, er det enklere er det relativt enkelt å få et visst oversiktsbilde på hvor mye det kan komme til å koste å leie byggestrøm til et byggeprosjekt. Vi gir deg også noen tips til hvordan du kan effektivisere strømbruken.

Fra et rent kostnadsperspektiv så er det antall dager og mengden strømforbruk som styrer utgiftsposten for byggestrøm. Hvis du vet sånn cirka hvor mange dager du trenger byggestrømkassen, er det forholdsvis enkelt å sette opp et omtrentlig budsjett.

Last ned sjekkliste for byggestrøm »

Pris på byggestrøm og leieprisen for byggestrømskap til hele byggeprosjektet avhenger primært av følgende fire variabler:

  1. Til- og frakoblingspris (etableringspris) – inkludert transport og klarstilling.
  2. Leie – Dagsprisen for å leie byggestrømkassen x antall dager på byggeplassen.
  3. Kraft og nettleie – kostnaden for selve strømmen og forbruket.
  4. Strømforbruk

Ekstrautgifter kan forekomme, særlig dersom byggestrømmen skal etableres uten permanent strøm i nærheten. Disse utgiftene kan fort vokse seg store og det er derfor viktig å kontakte en byggestrømsleverandør så tidlig som mulig i prosjektet for å avklare kostnadseffektive muligheter for byggestrøm.

Les også: 3 ting du bør vite om byggestrøm før du bestiller

Eksempel på budsjett og utgifter til byggestrøm

For å eksemplifisere hvor mye byggestrøm kan koste har vi satt opp et budsjett* for et tiltenkt byggeprosjekt, der én byggestrømkasse på 32A benyttes i seks måneder:

  • Til- og frakobling av byggstrømskassen: 5 300 kr + mva.
  • Døgnleie: 24 kr + mva x 182,5 dager: 4 380 kr + mva.
  • Strømforbruk: 500 – 1 000kWh per måned i byggeperioden.
  • Strømkostnad for byggeperioden hvis snittpris på 1,15 kr/kWh: 3 450 – 6 900 kr + mva.
  • Nettleie hvis snittpris per døgn: 12 kr + mva. x 182,5 dager: 2 190 kr + mva.
  • Beregnet kostnad for byggestrøm i 6 måneder: 15 320 – 18 770 + mva.

Varierende utgifter basert på bruksmønster og årstid

Selve strømforbruket påvirkes naturligvis av utstyret som benyttes samt behovet for tørking og oppvarming. Et hus som blir svært vått i byggeperioden, kan kreve enorm effekt for tørking.

Kan det koste litt mer med byggestrøm om vinteren? Absolutt, akkurat som i vanlige hus og bygg. Oppbevaring av verktøy og utstyr på byggeplassen som ikke tåler lave temperaturer, innebærer mye byggestrøm til oppvarming. 

Fordi strømforbruket og strømkostnader blir høyere om høsten og vinteren, bør byggeprosjekter som starter rundt denne tiden også ha en noe større utgiftspost til byggestrøm.

Og la oss ikke glemme at alle som jobber på byggeplassen, være seg tømrer eller murer, fortjener et egnet og eget sted å varme seg opp om vinteren, eller kjøle seg ned om sommeren.

Derfor er det ekstra viktig å være bevisst på øvrig forbruk og hvilke oppgaver og utstyr som krever mest effekt.

Les også: Hvordan unngå å bruke mer byggestrøm enn du må

Effektstyring og effektiv oppvarming i byggeprosjektet

Helt til slutt vil jeg tipse om muligheten for effektstyring og effektiv oppvarming. Selv om effektstyring ofte brukes på store byggeplasser for å unngå store effekttopper, kan også mindre byggeprosjekter ha god nytte av dette.

Energi- og effektstyring kan utføres forholdsvis enkelt ved å fordele strømmen til riktig tid og sted på byggeplassen. Dette kan løses ved å benytte tradisjonelle tidtakere eller sette opp en timeplan for manuell justering av effektslukere. Men det begynner også å bli mer og mer vanlig å benytte Smart-teknologi, slik at du både automatisk og manuelt kan styre og overvåke byggestrømforbruket, fra en app eller programvare.

Når det gjelder oppvarming og tørking så kan dette effektiviseres ved bruk av varmepumper. Gjennomsnittlig strømforbruk til tørking av bygg i byggeperioden ligger på 200 Watt per m2, så det er helt klart store muligheter for besparelser her. Som kjent bruker varmepumper mellom en tredjedel og halvparten så mye elektrisitet som panelovner.

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?

Bestill byggestrøm HER.

*Priser basert på  Nettpartners utleiepriser ved publisering