Hva koster byggestrøm pris leie byggestrømskap

Selv om strømpriser svinger, og forbruk varierer, er det enklere enn mange tror å få et visst oversiktsbilde på hvor mye det kan komme til å koste å leie byggestrøm til et byggeprosjekt.

Fra et rent kostnadsperspektiv så er det antall dager, sammen med strømforbruket, som styrer utgiftsposten for byggestrøm.

Hvis du vet sånn cirka hvor mange dager du trenger byggestrømskassen, er det forholdsvis enkelt å sette opp et omtrentlig budsjett.

Pris på byggestrøm, og hvor mye leie av byggestrømskap kommer til å koste deg og byggeprosjektet, avhenger primært av følgende fire variabler:

  1. Til- og frakoblingspris – ofte kalt etableringspris. Transport og klarstilling bør være inkludert.
  2. Leie – dagsprisen for å leie av byggestrømskassen x antall dager på byggeplassen.
  3. Kraft og nettleie – kostnaden for selve strømmen og forbruket.
  4. Strømforbruk

Ekstra utgifter kan forekomme, i sær hvis byggestrøm skal etableres uten permanent strøm i nærheten. Disse utgiftene kan fort vokse seg store, derfor er det viktig å kontakte en byggestrømsleverandør så tidlig som mulig i prosjektet for å avklare kosteffektive muligheter for byggestrøm.

Last ned sjekkliste for byggestrøm »

Eksempel for budsjett og utgifter til byggestrøm

For å eksemplifisere hvor mye byggestrøm kan koste, har vi satt opp et budsjett* for et tiltenkt byggeprosjekt, hvor en byggestrømskasse på 32A benyttes i 6 måneder:

  • Til- og frakobling av byggstrømskassen: 5 300 kr + mva.
  • Døgnleie: 24 kr + mva x 182,5 dager: 4 380 kr + mva.
  • Strømforbruk: 500 – 1 000kWh per måned i byggeperioden.
  • Strømkostnad for byggeperioden hvis snittpris på 1,15 kr/kWh: 3 450 – 6 900 kr + mva.
  • Nettleie hvis snittpris per døgn 12 kr + mva x 182,5 dager: 2 190 kr + mva.
  • Beregnet kostnad for byggestrøm i 6 måneder: 15 320 – 18 770 + mva.

Selve strømforbruket påvirkes naturligvis av utstyret som benyttes, samt behovet for tørking og oppvarming. Et hus som blir svært vått i byggeperioden, kan kreve enorm effekt for tørking. Likeså kan oppbevaring av verktøy og utstyr på byggeplassen, som ikke tåler lave temperaturer, innebære mye byggestrøm til oppvarming. Derfor bør byggeprosjekter som starter om høsten eller vinteren ha en noe større utgiftspost til byggestrøm.

Kan det koste litt mer med byggestrøm om vinteren? Absolutt, akkurat som i vanlige hus og bygg. Og la oss ikke glemme at alle som jobber på byggeplassen, være seg tømrer eller murer, fortjener et egnet og eget sted å varme seg opp om vinteren, eller kjøle seg ned om sommeren.

Derfor er det ekstra viktig å være bevisst på øvrig forbruk og hvilke oppgaver og utstyr som krever mest effekt.

Les mer: 3 ting du bør vite om byggestrøm før du bestiller

Effektstyring og effektiv oppvarming i byggeprosjektet

Helt til slutt vil jeg tipse om muligheten for effektstyring og effektiv oppvarming.

Selv om effektstyring ofte brukes på store byggeplasser for å unngå store effekttopper, kan også mindre byggeprosjekteter ha god nytte av dette. Energi- og effektstyring kan utføres forholdsvis enkelt ved å fordele strømmen til riktig tid og sted på byggeplassen, eksempelvis ved å benytte tradisjonelle timere eller sette opp en timeplan for manuell justering av effektslukere. Men det begynner også å bli mer og mer vanlig å benytte Smart-teknologi, slik at du både automatisk og manuelt kan styre og overvåke byggestrømsforbruket, fra en app eller programvare.

Når det gjelder oppvarming og tørking så kan dette effektiviseres ved bruk av varmepumper.

Gjennomsnittlig strømforbruk til tørking av bygg i byggeperioden ligger på 200 Watt per m2, så det er helt klart store muligheter for besparelser her. Som kjent bruker varmepumper mellom en tredjedel og halvparten så mye elektrisitet som panelovner.

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?

Bestill byggestrøm HER.

*Priser basert på  Nettpartners utleiepriser ved publisering