Per Åge Nymann

  Per Åge Nymann er Direktør Marked og salg i Nettpartner AS, hvor han har bygd opp en intern markedsavdeling som i dag omsetter for ca 800 mil. Med mange års erfaring i bransjen har han god kjennskap til markedet og de muligheter det kan gi selskapet. Per Åge har også en aktiv rolle i selskapets strategiarbeid, og brenner for fremtidsrettede løsninger for det grønne skiftet.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

  Hvilket effektbehov -og uttak er riktig for byggeprosjektet? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur krever det? Ved å definere disse elementene tidligst mulig i prosjektet sørger du for optimal fremdrift av den utslippsfrie byggeplassen.
  Les mer ›

  Klima og miljø skal vektes med 30% i anbudene – hvordan skal det følges opp?

  Fra 1. januar 2024 settes det strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelsesprosesser. Det betyr at bærekraftige tiltak skal utgjøre en større del av tildelingskriteriene enn det gjør i dag og at andre kriterier må vektes annerledes. Men hvordan skal de nye lovkravene løses i praksis og hva betyr det for deg som byggherre eller entreprenør?
  Les mer ›

  Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

  Nå som stadig flere norske byggeplasser bruker utslippsfrie ressurser øker etterspørselen etter elektriske hjelpemidler. Dette påvirker både effektbehovet og -uttaket. Gravere, lifter og anleggsmaskiner går mer og mer over til strøm, i tillegg til anleggsarbeidernes el-biler som må lades. Når effektuttaket øker, blir planleggingsfasen kritisk for å kartlegge byggeprosjektets strømbehov.
  Les mer ›

  Solkraft i samferdselssektoren skaper unike muligheter

  Samferdselssektoren har et enormt potensial for solkraftproduksjon på eksisterende infrastruktur langs vei og bane. Smart tilrettelegging og effektiv utnyttelse av «grå arealer» kan bidra stort med å realisere det grønne skiftet. I lengden vil en slik satsning bli både energi- og kostnadsbesparende.
  Les mer ›

  Klarer Norge å bli helelektrisk innen 2040?

  Tallene fra Helelektrisk taler for seg selv og det er tydelig at fossilt energiforbruk må ned i et raskere tempo. Bedre tilgang til økonomiske insentiver, teknologi og klare retningslinjer for energieffektivisering på både kommune- og sektornivå kan bidra til at vi allikevel klarer å nå målet om et helelektrisk Norge innen 2040.
  Les mer ›

  Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

  Effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass kan være større enn mange byggherrer er klare over. Kommer du for sent i gang, skapes en dominoeffekt der alle andre prosesser blir forsinket. Men, det er nokså enkelt å få nok effekt på en elektrisk byggeplass og overgangen bidrar i tillegg til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!
  Les mer ›

  Fra fossilfri til utslippsfri bygg- og anleggsplass innen 2025 – er du klar?

  Det er til enhver tid cirka 200 aktive byggeplasser i Oslo kommunes regi. Siden 2021 har det vært krav om at samtlige skal være fossilfrie. Innen 2025 skal byggeplassene være helt utslippsfrie i tillegg. Resten av landet følger naturligvis etter, både kommunalt og privat – men hva innebærer det for byggherrer og entreprenører?
  Les mer ›

  Hvordan kartlegges byggeprosjektets strømforsyningsbehov?

  Hva er viktig for feltutbyggere som har behov for provisorisk strøm på byggeplassen over lengre tid – med et dynamisk strømforsyningsbehov? Og hva skal til for å sikre at effektuttaket så vel som plassering av byggestrømskassene på byggeplassen blir så optimal som mulig? Vi tok en prat med Per-Åge Bergstrøm, prosjektleder i OBOS Block Watne, om hans tanker rundt nettopp dette.
  Les mer ›

  Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

  Hvordan ser egentlig en utslippsfri byggeplass ut? Eller kanskje enda viktigere; hvilke løsninger skal til for å ta en byggeplass fra fossilfri til utslippsfri? Vi i Nettpartner skal ikke si at vi er løsningen – men dette er vår løsning for den utslippsfrie byggeplassen.
  Les mer ›

  Solkraft: Helhetlige løsninger for solcellemarkedet

  I takt med økende etterspørsel etter solkraftverk og solcelleanlegg, er det naturlig å utforske hvilke muligheter som finnes. Som totalleverandør av høyspent- og lavspentløsninger samarbeider Nettpartner og Smart Elektro om å gjøre veien til solkraft enklere for grunneiere og huseiere.
  Les mer ›