Per Åge Nymann

  Per Åge Nymann er Direktør Marked og salg i Nettpartner AS, hvor han har bygd opp en intern markedsavdeling som i dag omsetter for ca 800 mil. Med mange års erfaring i bransjen har han god kjennskap til markedet og de muligheter det kan gi selskapet. Per Åge har også en aktiv rolle i selskapets strategiarbeid, og brenner for fremtidsrettede løsninger for det grønne skiftet.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Provisorisk strøm: Hvilken installasjon trenger du på byggeplassen?

  Hvilket effektbehov og -uttak er riktig for byggeprosjektet? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur krever det? Ved å definere disse elementene tidligst mulig i prosjektet sørger du for optimal fremdrift av den utslippsfrie byggeplassen.
  Les mer ›

  Energiplan: Når bør du gå fra lavspent til høyspent byggestrøm?

  Det stilles stadig strengere krav til byggherrer og entreprenører om en energiplan som skal beskrive effektbehov og forbruk i alle prosesser av et byggeprosjekt. Da er det særlig ett punkt som må avklares tidlig; er det mest gunstig med lavspent eller høyspent provisorisk strøm, og når bør du velge hva?
  Les mer ›

  Slik velger du riktig strømforsyning til byggeplassen

  Før du setter i gang med et byggeprosjekt, må du kartlegge effektbehovet. Hvilke muligheter finnes for effektuttak, og vil du trenge provisorisk strøm? Skal byggeplassen være tilkoblet lavspent, høyspent, eller en kombinasjon av flere energikilder?
  Les mer ›

  Klima og miljø skal vektes med 30% i anbudene – hvordan skal det følges opp?

  Fra 1. januar 2024 settes det strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelsesprosesser. Det betyr at bærekraftige tiltak skal utgjøre en større del av tildelingskriteriene enn det gjør i dag og at andre kriterier må vektes annerledes. Men hvordan skal de nye lovkravene løses i praksis og hva betyr det for deg som byggherre eller entreprenør?
  Les mer ›

  Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

  Nå som stadig flere norske byggeplasser bruker utslippsfrie ressurser øker etterspørselen etter elektriske hjelpemidler. Dette påvirker både effektbehovet og -uttaket. Gravere, lifter og anleggsmaskiner går mer og mer over til strøm, i tillegg til anleggsarbeidernes el-biler som må lades. Når effektuttaket øker, blir planleggingsfasen kritisk for å kartlegge byggeprosjektets strømbehov.
  Les mer ›

  Solkraft i samferdselssektoren skaper unike muligheter

  Samferdselssektoren har et enormt potensial for solkraftproduksjon på eksisterende infrastruktur langs vei og bane. Smart tilrettelegging og effektiv utnyttelse av «grå arealer» kan bidra stort med å realisere det grønne skiftet. I lengden vil en slik satsning bli både energi- og kostnadsbesparende.
  Les mer ›

  Klarer Norge å bli helelektrisk innen 2040?

  Tallene fra Helelektrisk taler for seg selv og det er tydelig at fossilt energiforbruk må ned i et raskere tempo. Bedre tilgang til økonomiske insentiver, teknologi og klare retningslinjer for energieffektivisering på både kommune- og sektornivå kan bidra til at vi allikevel klarer å nå målet om et helelektrisk Norge innen 2040.
  Les mer ›

  Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

  Effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass kan være større enn mange byggherrer er klare over. Kommer du for sent i gang, skapes en dominoeffekt der alle andre prosesser blir forsinket. Men, det er nokså enkelt å få nok effekt på en elektrisk byggeplass og overgangen bidrar i tillegg til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!
  Les mer ›

  Fra fossilfri til utslippsfri bygg- og anleggsplass innen 2025 – er du klar?

  Det er til enhver tid cirka 200 aktive byggeplasser i Oslo kommunes regi. Siden 2021 har det vært krav om at samtlige skal være fossilfrie. Innen 2025 skal byggeplassene være helt utslippsfrie i tillegg. Resten av landet følger naturligvis etter, både kommunalt og privat – men hva innebærer det for byggherrer og entreprenører?
  Les mer ›

  Hvordan kartlegges byggeprosjektets strømforsyningsbehov?

  Hva er viktig for feltutbyggere som har behov for provisorisk strøm på byggeplassen over lengre tid – med et dynamisk strømforsyningsbehov? Og hva skal til for å sikre at effektuttaket så vel som plassering av byggestrømskassene på byggeplassen blir så optimal som mulig? Vi tok en prat med Per-Åge Bergstrøm, prosjektleder i OBOS Block Watne, om hans tanker rundt nettopp dette.
  Les mer ›