Bakkemonterte solcellepaneler langs en vei

Samferdselssektoren har et enormt potensial for solkraftproduksjon på eksisterende infrastruktur langs vei og bane. Smart tilrettelegging og effektiv utnyttelse av «grå arealer» kan bidra stort med å realisere det grønne skiftet. I lengden vil en slik satsning bli både energi- og kostnadsbesparende.

I 2022 viste nye beregninger at solkraft kan generere mer strøm enn all vannkraft i Norge. Dersom vi i tillegg til tak og fasader bruker «grå arealer», kommer vi sannsynligvis opp i 200 TWh/år. Det overgår dagens energiproduksjon fra vannkraft og vindkraft kombinert.

Samferdselssektoren er spesielt interessant som del av denne tematikken fordi veiene våre allerede tar opp mye areal. Her er det fullt mulig å slå to fluer i en smekk og integrere solkraft.

Solenergiklyngen, VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur og Norconsult gjestet Arendalsuka for å belyse potensialet for solkraft i vei- og samferdselsprosjekter.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne skiftet

Optimal og konfliktfri energiutvinning

Norconsult har evaluert mulighetene for fornybar kraftproduksjon på «grå arealer» i samferdselssektoren. Dette innebærer en kartlegging av hva vi får ut av å montere «enkle» solkraftanlegg frem mot 2030.

Alise Johannessen Hjellbrekke, seniorrådgiver for sol, energi og lagring i Norconsult, presenterte de ferske funnene:

– Solkraft har et stort potensial i grå arealer fordi det legger til rette for en relativ konfliktfri kraftproduksjon. Dersom vi utnytter det kan vi klare å produsere 0,6 GWp og 0,6 TWh/år, påpeker hun.

Det høres muligens ikke mye ut sammenlignet med annen kraftproduksjon, men årlig tilsvarer det omtrent:

Eksempelvis vil et bakkeareal på 90 000 m2 tilrettelegge for produksjon av 3 800 000 kWh/år og dekke over 180 000 km motorveibelysning. Dette tilsvarer strømforbruk for omtrent 300 husholdninger i et nabolag.
 • 30 millioner km motorveibelysning
  eller
 • 3 milliarder km kjørt med elbil
  eller
 • 50 000 tonn CO2e

 

Les også: - Stat og kommune må tydeliggjøre kravene til det grønne skiftet

Her lønner det seg å begynne

Hvilke resultater kraftproduksjonen vil gi frem mot 2050 er fremdeles uklart, men ett sted må man starte for å få et klarere bilde av utviklingen. Og for at solkraft i samferdselssektoren skal få en smidig start mener Norconsult at det er enklest å begynne å bygge ut på:

 • bygg og tak
 • støyskjermer
 • tunnelportaler
 • veikryss
 • byggeplasser

Særlig i store veikryss er det gode muligheter for montering av bakkemonterte solcellepaneler. Infrastrukturen er allerede der og det er et naturlig punkt for teknisk utstyr som trafostasjoner til veianlegget.

Også områdene rundt veikrysset kan ha betydelig nytte av solkraftproduksjon, da man gjerne finner en veikro eller en fast-food restaurant i nærheten med strømbehov.

Les også: – Stat og kommune må tydeliggjøre og øke kravene til det grønne skiftet

– Mer grønn infrastruktur for pengene

Selv om vi fremdeles har en lang vei å gå mener daglig leder i VIA, Helen Roth, at nye samarbeid og perspektiver kan hjelpe oss godt på vei:

Vi må begynne å vri fokuset vekk fra mer vei for pengene til bedre og grønnere infrastruktur for pengene. Da må vi også kunne jobbe sammen på tvers av næringer og siloer. Solkraft har i tidligere rapporter blitt omtalt som en lavthengende frukt og en moden teknologi, og kan absolutt være en driver for den endringen, poengterer hun.

Å opparbeide kompetanse og lykkes med slike prosjekter vil bli svært nyttig for de som jobber med solenergi og de som er tilknyttet denne bransjen. Det åpner for et hav av muligheter, blant annet til å utvikle ny næring og transportårer.

Les også: Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur via kommunens tennskap

Forutsetninger og barrierer

For å begynne å realisere potensialet for solkraft innen samferdsel, er det spesifikke kriterier som må ligge til grunn. Norconsult trekker blant annet frem at det må være:

 • mulig å bruke hyllevare-solcelleteknologi (enkle montasjer på bakkeplan og bygg)
 • eksisterende elektrisk infrastruktur og energibehov
 • fysisk plass og egnede solforhold

Det er viktig å ta i betraktning hvordan refleksjon og blending fra installasjonene kan påvirke trafikanter. Dette kan unngås ved god planlegging tidlig i prosjekteringsfasen.

Snøbrøyting er en mulig fallgruve og kan påvirke en installasjon dersom den er plassert for nærme veibanen. Speilstøv kan også være en utfordring, men i Norge har vi nok regn til at det muligens kan være et selvrensende system. Det er verdt å merke seg at dette ikke er testet ut i praksis.

Reguleringer, søknadsprosesser og finansielle midler bør også være på plass og grundig utarbeidet før man kan begynne med utbygging.

Les også: Solkraft: Sterk markedsvekst krever bedre reguleringer og ressurser

Den viktigste faktoren for å lykkes er uansett at noen går foran og starter prosessen med å søke, bygge ut og drifte solkraftprosjekter langs vei og bane – det er eneste måten å få svar på hvordan det vil fungere i praksis. Potensialet er der, nå må vi ty til handling.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet