Utslippsfri byggeplass - Nettpartner

Hvordan ser egentlig en utslippsfri byggeplass ut? Eller kanskje enda viktigere; hvilke løsninger skal til for å ta en byggeplass fra fossilfri til utslippsfri? Vi i Nettpartner skal ikke si at vi er løsningen – men dette er vår løsning for den utslippsfrie byggeplassen.

I vår løsning for utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser har vi delt prosessen i fire faser:

  1. Rådgivning
  2. Høyspent provisorisk strømanlegg
  3. Elektriske anleggsmaskiner
  4. Elektrisk tørking av nybygg

Se video nederst i artikkelen om Nettpartners løsninger for den utslippsfrie byggeplassen.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

1. Rådgivning for den utslippsfrie byggeplassen

I den første fasen tilbyr vi rådgiving, der vi kartlegger behovene og tilpasser strømløsninger til byggeprosjektet. Her bistår vi ved å rådgi og estimere nødvendig effekt. Samt hvilke effektoptimaliserende tiltak som kan tas i bruk ved det gitte byggeprosjektet. Vi kartlegger behov for provisorisk strømanlegg, trafostasjoner og battericontainere. God planlegging sikrer mot overforbruk av strøm, samtidig som strømmen er på plass i dét den første brakka går opp.

Vi kjenner nettselskapene godt, og holder gjerne i dialogen – og eventuelle søknader – for å sikre god fremdrift i prosjektet.

Våre rådgivere er også med på utforming av tilkoblingskart og strategisk plassering av ladepunkter. Med stadig flere maskiner og anlegg som er avhengig av strøm, vil en riktig plassering av ladepunkter være essensielt i tiden fremover.

Les også: Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

2. Høyspent provisorisk strømanlegg for den utslippsfrie byggeplassen

Ved økt elektrisitet på byggeplassen er det en utfordring å holde oversikt over effekten som er i bruk på anlegget og hvor mye som er tilgjengelig. En god løsning for de fleste byggeprosjekt vil være et fordelingsanlegg med høyspent provstrøm, som effektivt kan driftes og vedlikeholdes under byggeprosjektet. På store anlegg og byggeprosjekter kan dette kombineres med battericontainere, for å unngå de største effekttoppene og holde strømkostnadene nede.

Les også: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

Med en forventet vekst i bruken av større og større elektriske maskiner, øker også behovet for strømanlegg som tilbyr nok effekt til å holde disse maskinene fulladet og i aksjon.

Tilpassing og leveranse av våre trafoer skjer gjennom Vestfold Trafo Energi i Stokke.

Ørn Even Hynne - VTE– Vi bygger robuste, modulbaserte trafokiosker tilpasset kundens behov. Trafokioskens funksjon på en byggeplass er å gi deg spenningen du trenger, og sørge for sikker tilgang på tilstrekkelig effekt til enhver tid, uten behov for å lade noen batterier, sier Ørn Even Hynne, produktsjef i Vestfold Trafo.

Kundetilpassede trafokioskmoduler har normalt leveringstid på 2-3 uker. Det vil si at fra bestillingen kommer inn hos Nettpartner, til anlegget står klart hos deg, tar det ikke så lang tid. I tillegg har Vestfold Trafo over 300 transformatorer klare i beredskap.

Alt du trenger å vite om utslippsfrie byggeplasser – gå til temaside ->

 

3. Elektriske anleggsmaskiner for den utslippsfrie byggeplassen

For å nå målet om en utslippsfri byggeplass, er vi avhengig av å finne nullutslippsløsninger for anleggsmaskiner og byggestrøm. Vår samarbeidspartner Ramirent har allerede flere elektriske anleggsmaskiner i stallen sin, og jobber kontinuerlig for å få tilgang til et større utvalg av elektriske maskiner, etter hvert som de blir produsert. Og med økende bruk av elektriske maskiner stiger også effektbehovet. Dette sikres gjennom våre løsninger her i Nettpartner, og vi er opptatt av at det å velge elektriske maskiner både skal være miljøvennlig, og gjennomførbart.

Sammen med Ramirent tilbyr vi også komplekse infrastrukturer for både høy- og lavspent, som forenkler både prosess og kommunikasjon betraktelig for byggherre og byggentreprenør.

For Joachim Hasli – faglig leder og elektrosjef i Ramirent, er dette et kjærkomment samarbeid.

– Dette har jeg sett frem til lenge nå. Sammen med Nettpartner kan vi starte planleggingen mye raskere for våre kunder. Nettpartner vil kunne hjelpe oss med høyspentdelen, og sørge for et langt større utvalg og kortere leveringstid på trafo, sier Hasli.

Les mer om vårt samarbeid med Ramirent her.

4. Elektrisk tørking av nybygg på den utslippsfrie byggeplassen

En annen fase som krever et stort effektbehov, er tørking av nybygg.

Ved å utføre dette elektrisk, eksempelvis ved bruk av varmepumper eller fjernvarme, unngår man både utslipp og de verste effekttoppene.

Utslippsfrie byggeplasser er en utfordring alle aktører har et samfunnsansvar å finne en løsning på. Ikke bare her til lands, men også utenfor den norske kysten.

Som Norges største elkraftentreprenør har Nettpartner tiltak og konsepter for å kunne tilby prosjektering og gjennomføring av utslippsfrie byggeplasser – fra nord til sør.

Hver byggeplass er unik, og krever at det utvikles tilpassede løsninger. Og verktøyene for å finne de løsningene har vi i Nettpartner i dag.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS