Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

Som byggherre er man kanskje ikke klar over hvor stort effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass faktisk er. Hvis dette behovet blir forsøkt dekket opp for sent i prosjektet, noe som har en tendens til å skje, får man seg gjerne flere uønskede overraskelser. Ofte i form av forsinkelser, ekstrautgifter og hodebry. Men, det er enklere å få nok effekt på en elektrisk byggeplass enn det mange tror. I tillegg bidrar det til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!

Ulike effektbehov i ulike faser av et utslippsfritt byggeprosjekt

Fremover vil det ikke være et valg å gå over til utslippsfrie byggeplasser eller ei. I Oslo fases også fossilfrie byggeplasser ut, og kommunens bygg- og anleggsnæring skal være utslippsfritt innen 2025. Resten av landet følger etter.

Derfor er det fordelaktig å sette seg godt inn i hvordan en elektrifisert byggeplass fungerer, allerede nå.

For å gjøre det enklere, kan man dele prosessen inn i tre ulike faser.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Fase 1: Planleggingsfasen/Prosjekteringsfasen

Et godt stykke forarbeid må ligge i grunn for å beregne hva slags, og hvor mye, strømforsyning byggeprosjektet kommer til å kreve. Første fase i ethvert utslippsfritt byggeprosjekt er derfor planleggingsfasen, eller prosjekteringsfasen om du vil.

Denne går ut på å kartlegge byggeprosjektets effektbehov på byggeplassen. Ifølge Miljødirektoratet må man tilpasse effektbehovet på byggeplassen ved å legge nødvendige kabler, transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr. Det er essensielt at dette skjer så fort utbygger har fått klarsignal og før selve byggeprosjektet starter.

På en elektrisk byggeplass kan det være behov for lavspent- eller høyspentanlegg, eller batteriteknologi. Da er det viktig å avtale en god løsning i forkant, slik at strømforsyningen blir mest mulig effektiv. Som en erfaren elkraftentreprenør kan vi i Nettpartner hjelpe til med å prosjektere riktige dimensjoner for anlegget i den tidsperioden det er behov for provisorisk strøm til området, i tillegg til å utføre selve montasjen.

En slik prosjektering tidlig i prosjektet er kritisk for å avklare tilstrekkelig effekt fra nettselskapene.

De lokale nettselskapene har stort sett mer enn god nok kapasitet i sentrale strøk. Det kan allikevel være verdt å merke seg at det gjeldende nettselskapet må gi godkjenning først, og at behandlingstid som regel tar minst 2 måneder. Derfor er det viktig å være tidlig ute. I Nettpartner har vi god dialog med flere nettselskaper på landsbasis og har mulighet til å assistere i denne prosessen.

Så, ikke glem bort eller utsett planlegging av strømforsyningen – gjør det til en prioritering. Jo tidligere du begynner, jo smidigere blir arbeidsprosessen. Godt forarbeid vil bidra til å effektivisere arbeidet enormt og gjøre den elektriske byggeplassen mer lønnsom å drifte. Kommer du derimot for sent i gang, skapes en dominoeffekt hvor alle andre prosesser blir forsinket som et resultat av dette.

Les mer: Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

Fase 2 – Gjennomføringsfasen

Etter at planleggingen er ferdig, vil neste steg være å sette i gang rigging av utstyr til strømforsyning. Gjennomføringsfasen innebærer at byggherre bør være tett på de valgte entreprenørene slik at man får levert riktig effekt til riktig tid. I tillegg må man kunne gjøre justeringer ut ifra fremdriftsplanen. Utstyret må altså tilpasses fleksibiliteten man trenger for å drifte den elektriske byggeplassen.

Avhengig av bruksmønster, og gjerne i større byggeprosjekter, deles gjennomføringsfasen inn i 3 perioder:

  • shutterstock_134001953Grunnentrepriseperioden: I oppstarten av gjennomføringsfasen 
    trenger man tilstrekkelig strøm til å utføre gravearbeidet. Med effektbehovet i mente må utbygger rigge opp anleggsmaskiner og utstyr der de skal stå, og sørge for at fleksibilitet er tilgjengelig der det trengs. I oppstarten er det ofte nødvendig med høy effekt i en kortere periode for å lade batterier på maskiner og utstyr. For byggeprosjekter med kun graveentrepriser kan det f.eks holde med lavspent strømforsyning og batteri. Byggestrøm til kjøretøy via lavspent er mer fleksibelt, men kan også bli mer kostbart.

  • shutterstock_1920687149Hovedperioden: Hovedperioden er selve byggeperioden. Etter gravingen er det fokus på hovedstruktur på utsiden av bygget med betongstøping og -tørking. Til denne type arbeid vil man trenge høy effekt i lengre perioder og batterier vil da ikke være tilstrekkelig. Derfor kan det lønne seg å installere et eller flere høyspentanlegg, særlig om man ser at det vil bli et stort effektbehov allerede i begynnelsen av gjennomføringsfasen. Denne perioden vil være mest kostbar fordi den krever mest tid og strøm. Med andre ord er det viktig med grundig planlegging for mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av provstrømmen.

  • shutterstock_1903275133Installasjonsperioden: I tredje og siste steg av gjennomføringsfasen vil effektbehovet være noe lavere. Her trenger man kun å tilføye nok strøm til å kunne ferdigstille arbeidet på innsiden av bygget. Blant annet innebærer dette installasjon av den interiørmessige delen av prosjektet, som å montere vegger, isolere, legge inn elektriske elementer og rør.

Les mer: Strategisk planlegging av strømforsyning og byggestrøm ved feltutbygging

Fase 3 – Avslutningsfasen

I løpet av avslutningsfasen bør man prioritere å fase ut provisorisk strøm til permanent strøm. Jo tidligere man faser ut provisorisk strøm, jo mer kostnadsbesparende blir det for utbygger. Men kobler dere av for tidlig, risikerer dere å måtte ty til fossile løsninger for nok effekt i den avsluttende fasen. 

Når permanent transformator er på plass, og byggets tekniske rom er tilkoblet, er det mulig å gå over til permanent strøm. Som tidligere nevnt er dette noe som kan og bør avklares allerede i første fase – altså planleggingsfasen.

3 enkle huskeregler for elektriske byggeplasser

For å sørge for effektivitet på fremtidige elektriske og utslippsfrie byggeplasser må man altså huske på tre ting:

  1. Planlegge godt og kartlegg både behovet og mulighet for strøm så tidlig som mulig
  2. Tenke på forholdet mellom kostnad og behov for fleksibilitet når dere bruker strøm
  3. Sørge for å fase ut provisorisk strøm til permanent på riktig tidspunkt – hverken for tidlig eller for sent

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS