Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

Effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass kan være større enn mange byggherrer er klare over. Kommer du for sent i gang, skapes en dominoeffekt der alle andre prosesser blir forsinket. Men, det er nokså enkelt å få nok effekt på en elektrisk byggeplass og overgangen bidrar i tillegg til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!

Fremover vil det ikke være et valg å gå over til utslippsfrie byggeplasser eller ei. I Oslo fases også fossilfrie byggeplasser ut, og kommunens bygg- og anleggsnæring skal være utslippsfritt innen 2025. Resten av landet følger etter.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

For å slippe å møte på overraskelser som forsinkelser, ekstrautgifter og hodebry dersom effektbehovet øker underveis i prosessen, er det fordelaktig å sette seg godt inn i hvordan en elektrifisert byggeplass fungerer først. Vi kan dele prosessen inn i tre ulike faser:

Fase 1: Prosjekteringsfasen

Et godt stykke forarbeid må ligge i grunn for å beregne hva slags strømforsyning byggeprosjektet krever og hvor store mengder det er snakk om. Første fase i ethvert utslippsfritt byggeprosjekt er derfor planleggingsfasen, eller prosjekteringsfasen om du vil.

Begynnelsen av prosjektet går ut på å kartlegge effektbehovet på byggeplassen. Ifølge Miljødirektoratet må man tilpasse effektbehovet ved å legge nødvendige kabler, montere transformatorstasjoner og annet nødvendig utstyr. Det er essensielt at dette skjer så fort utbygger har fått klarsignal og før selve byggeprosjektet starter.

På en elektrisk byggeplass kan det være behov for lavspent- eller høyspentanlegg, eller batteriteknologi. Da er det viktig å avtale en god løsning i forkant, slik at strømforsyningen blir mest mulig effektiv. Som en erfaren elkraftentreprenør kan vi i Nettpartner hjelpe til med å prosjektere riktige dimensjoner for anlegget i den tidsperioden det er behov for provisorisk strøm til området, i tillegg til å utføre selve montasjen.

En slik prosjektering tidlig i prosjektet er kritisk for å avklare tilstrekkelig effekt fra nettselskapene. De lokale nettselskapene har stort sett mer enn god nok kapasitet i sentrale strøk. Det kan allikevel være verdt å merke seg at det gjeldende nettselskapet må først godkjenne en konsesjonssøknad, som typisk har en behandlingstid på minst 2 måneder. I Nettpartner har vi  god dialog med flere nettselskaper på landsbasis og har mulighet til å assistere i denne prosessen.

Så, ikke glem bort eller utsett planlegging av strømforsyningen – prioriter den. Jo tidligere du begynner, jo smidigere blir arbeidsprosessen. Godt forarbeid vil bidra til å effektivisere arbeidet enormt og gjøre den elektriske byggeplassen mer lønnsom å drifte.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri bygg- og anleggsplass innen 2025 – er du klar?

Fase 2: Gjennomføringsfasen

Neste steg være å sette i gang rigging av utstyr til strømforsyning. Gjennomføringsfasen innebærer at byggherre jobber tett med de valgte entreprenørene slik at man får levert riktig effekt til riktig tid og kan gjøre eventuelle justeringer ut ifra fremdriftsplanen. Utstyret må altså tilpasses fleksibiliteten man trenger for å drifte den elektriske byggeplassen.

Avhengig av bruksmønster, og gjerne i større byggeprosjekter, deles gjennomføringsfasen inn i tre perioder:

 • shutterstock_134001953Grunnentrepriseperioden: Fordi effektbehovet er stort når gravearbeidet utføres, må utbygger rigge opp anleggsmaskiner og utstyr der de skal stå, og sørge for at fleksibilitet er tilgjengelig der det trengs. Lading av maskiner og utstyr krever også høy effekt i en kortere periode. For byggeprosjekter med kun graveentrepriser kan det holde med lavspent strømforsyning og batteri. Byggestrøm til kjøretøy via lavspent er mer fleksibelt, men kan også bli mer kostbart.

 • shutterstock_1920687149Hovedperioden: Når selve byggeperioden starter rettes fokuset mot hovedstruktur på utsiden av bygget med betongstøping og -tørking. Her vil man trenge høy effekt i lengre perioder og batterier vil ikke være tilstrekkelig. Det kan derfor lønne seg å installere ett eller flere høyspentanlegg, særlig om man ser at det vil bli et stort effektbehov allerede i begynnelsen av gjennomføringsfasen. Denne perioden er mest kostbar fordi den krever mest tid og effekt. Med andre ord er det viktig med grundig planlegging for mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av provisorisk strøm.

 • shutterstock_1903275133Installasjonsperioden: I tredje og siste steg av gjennomføringsfasen vil effektbehovet være noe lavere. Her trenger man kun å tilføye nok strøm til å kunne ferdigstille arbeidet på innsiden av bygget. Blant annet innebærer dette installasjon av den interiørmessige delen av prosjektet:
  • montere vegger
  • isolere
  • legge inn elektriske elementer og rør

Les også: Hvordan kartlegges byggeprosjektets strømforsyningsbehov?

Fase 3: Avslutningsfasen

Mot slutten av prosjektet bør man prioritere å fase ut provisorisk strøm til permanent strøm. Jo tidligere man faser ut provisorisk strøm, jo mer kostnadsbesparende blir det for utbygger. Husk at dersom dere kobler dere av for tidlig, risikerer dere å måtte ty til fossile løsninger for nok effekt i den avsluttende fasen. 

Når permanent transformator er på plass og byggets tekniske rom er tilkoblet, er det mulig å gå over til permanent strøm. Dette er noe som kan og bør avklares allerede i planleggingsfasen.

Les også: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

3 enkle huskeregler for elektriske byggeplasser

For å sørge for effektivitet på fremtidige elektriske og utslippsfrie byggeplasser må man altså huske på tre ting:

 1. Planlegge godt og kartlegge behov og mulighet for strøm så tidlig som mulig.
 2. Tenke på forholdet mellom kostnad og behov for fleksibilitet når dere bruker strøm.
 3. Sørge for å fase ut provisorisk strøm til permanent på riktig tidspunkt – verken for tidlig eller for sent.

Utslippsfri byggeplass