Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

For optimal fremdrift av byggeprosjektet på en utslippsfri byggeplass er det kritisk med korrekt dimensjonering samt riktig effektuttak, til enhver tid. Hvilke behov har prosjektet for provisorisk strøm? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur kreves da? Dette er elementer som er viktig å definere – så tidlig som mulig i prosjektet. La oss ta en titt på 5 forskjellige anlegg og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Strømuttak på norske byggeplasser og anleggsplasser er økende. Være seg i form av provisorisk strøm – herunder byggestrøm, permanent strøm, varmepumper, battericontainere, fjernvarme – eller en kombinasjon av disse.

Det første som må kartlegges er hva du skal bruke strømmen til, og hvor mye effekt du da kommer til å trenge – over hvor lang periode. Når du vet hva slags maskiner og utstyr du skal ha, og hva slags type arbeid som skal utføres, blir det enklere å regne ut hvor stor effekt hver oppgave krever – før prosjektet starter.

For eksempel vil tørking av miljøvennlig betong ha behov for stor effekt per kvadratmeter bygg over lengre tid, mens grunnarbeid i form av graving krever stor effekt over kort tid.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Kartleggingen bør dog utføres i samarbeid med en rådgivende elkraftentreprenør. Husk at når du vurderer effektbehovet så er det ikke nok å regne ut forbruket til elektriske anleggsmaskiner og annet elektrisk utstyr inne på selve bygg- eller anleggsplassen. Du må også legge til arbeidernes behov for å lade sine biler, lastebiler og annen transport til og fra byggeplassen. Med andre ord kan effektbehovet fort bli mer enn kun den ene gravemaskinen som permanent står på anleggsplassen.

Som elkraftentreprenør har vi god erfaring med akkurat denne type utregninger.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

5 forskjellige installasjoner og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Det er naturligvis et stort utvalg av løsninger når det kommer til energiforsyning av den utslippsfrie byggeplassen, og infrastrukturen er alfa og omega for at utslippsfrie byggeprosjekter skal lykkes. Du kan kjøre på med store lavspent anlegg i tillegg til battericontainere, eller gå rett på høyspent. En strategisk utforming og planlegging av energiuttaket blir derfor viktig i årene fremover.

La oss ta en titt på 5 forskjellige anlegg og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser:

1. Kun battericontainer

På mindre anlegg, hvor det ikke er ledningsnett tilgjengelig, kan battericontainere være en god løsning. Kapasiteten på battericontaineren kan vare hele byggeperioden, eller den kan transporteres bort for lading og settes tilbake igjen.

2. Kun lavspent strømforsyning, men med høye sikringer

Selv om høyspent strømforsyning ofte er det beste valget for den utslippsfrie byggeplassen, er det ikke alltid dette lar seg gjennomføre. En alternativ løsning kan være en lavspentløsning med forholdsvis store sikringer. Dette kommer dog med sine begrensinger: Effektuttaket er lavere, så du trenger kanskje et batterianlegg i tillegg til byggestrømmen.

Les også: Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

3. Kombinasjon mellom lavspentanlegg (byggestrøm) og batterianlegg

Hvis du i perioder har behov for et større effektuttak enn det lavspentanlegget kan tilby, uten å gå over til høyspent, kan en kombinasjon mellom lavspent byggestrøm og batterianlegg være løsningen. Dette kan vi hjelpe deg med å kartlegge.

4. Høyspent provisorisk strøm

Når du har behov for kontinuerlig høy effekt over lengre perioder, kreves det fort en provisorisk høyspent installasjon. Høyspent er ofte mer kostnadseffektivt i det lange løp – så fremst infrastrukturen tillater det. Høyspent tilkobling må både være tilgjengelig fra – og godkjent av – nettselskapene. Dette er noe vi som elkraftentreprenør også kan bistå med ved å holde en tett dialog med det lokale nettselskapet.

Les også: Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

5. Permanent strøm

Ved god planlegging kan det være mulig å etablere en permanent strømforsyning til den aktuelle byggetomta. Den permanente strømforsyningen kan da benyttes til byggestrøm i byggeperioden. På sikt er dette den mest kostnadseffektive løsningen, gjerne i samspill med provisorisk fjernvarme.

Les også: Alt du trenger å vite om utslippsfrie byggeplasser

Husk at begrepet «provisorisk» i seg selv innebærer at det er en midlertidig løsning. Byggestrøm er vanligvis provisorisk, men kan også benyttes over lengre tid. Battericontainere kan være provisoriske, men du kan også ha batterianlegg som en permanent løsning. Som for eksempel sammen med en solcelleløsning. Solcellene kan settes opp kun for byggeperioden, men for å være kostnadseffektivt i det lange løp, vil det ofte lønne seg å tilegne solcellene en permanent løsningen sammen med et batterianlegg.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS