Pål Eriksen

  Pål Eriksen er salgssjef og leder for avdeling Energispar hos Smart Elektro. Smart Elektro har siden 2002 levert svakstrøm- og sterkstrømtjenester til nærings- og privatmarkedet. Selskapet har energieffektive strømløsninger som hovedfokus, i tillegg til sikkerhet, innovasjon, utvikling og høy grad av service. Nettpartner og Smart Elektro er sammen en totalleverandør på lading, med installasjon og drift av alt fra høyspent til lavspent.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  – Stat og kommune må tydeliggjøre og øke kravene til det grønne skiftet

  Uten fortgang i utviklingen av ladeinfrastrukturen i Norge kan vi se langt og lenge etter å nå klimamålene for 2030. Bransjen trenger tydeligere krav fra myndighetene, som per nå ‘venter’ på at privatsektoren skal ordne opp selv.
  Les mer ›

  Ladeinfrastruktur for person- og varetransport i Norge – hvor langt har vi kommet?

  Ladenettverket langs norske veier har et stort forbedringspotensial. Teknologien rundt billading fornyes i tråd med stadig flere elbiler og bedre batterier. Men først må infrastrukturen på landsbasis tilpasses, særlig for transportsektoren som henger langt etter. Til tross for dagens situasjon er en del tiltak allerede iverksatt og heldigvis ventes en periode med mye utvikling, i alle fall på enkelte områder.
  Les mer ›