Mer jernbane for hver krone: Jevn kapasitetsutnyttelse sikrer god prosjektøkonomi

  Gode innkjøpsstrategier og jevn kapasitetsutnyttelse i jernbaneprosjektene kan redusere kostnader og bidra til at vi får mer jernbane for hver investert krone.
  Les mer ›

  Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

  De siste årene har det vært et økende fokus på miljø i anbudsforespørslene som legges ut. Kravene er generelt høyere, og tekniske forskrifter stiller strengere krav til sortering og miljøsanering. Det er ingen tvil om at vi opplever en veldig skjerping i markedet, både på at vi som tilbyder har kompetanse innen miljø, men også bred kompetanse for å følge de miljøkravene som blir satt.
  Les mer ›

  Gatelys og utendørsbelysning – et kommunalt pengesluk?

  Det er en kjensgjerning at mange gatelysanlegg er utdatert, med gamle og dårlige kabler og master, samt armaturer med et høyt effektforbruk. Å bedrive førstehjelp på utdaterte anlegg er en kostbar affære, noe som kommer i tillegg til mer ordinære driftskostnader.
  Les mer ›

  Ladeinfrastruktur for person- og varetransport i Norge – hvor langt har vi kommet?

  Ladenettverket langs norske veier har et stort forbedringspotensial. Teknologien rundt billading fornyes i tråd med stadig flere elbiler og bedre batterier. Men først må infrastrukturen på landsbasis tilpasses, særlig for transportsektoren som henger langt etter. Til tross for dagens situasjon er en del tiltak allerede iverksatt og heldigvis ventes en periode med mye utvikling, i alle fall på enkelte områder.  
  Les mer ›

  Livet som energimontørlærling i Nettpartner

  Da jeg begynte på linja for elektro og datateknologi på videregående, var ikke energimontøryrket noe jeg egentlig hadde hørt om. På skolen lærer man først og fremst hvordan man blir elektrikerlærling, men allerede seks måneder inn i det første året skjønte jeg at elektrikeryrket ikke var for meg. Småelektronikk og trekking og banking av kabler var bare ikke noe jeg kunne se for meg å jobbe med i lengden.
  Les mer ›

  Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer?

  Landet er under en elektrisk transformasjon som er belastende for trafoene i det norske distribusjonsnettet. Men med materialmangel, lang ventetid for nybygging av transformatorer og et økende miljøperspektiv, er det tydelig at «kjøp og kast og kjøp igjen»-mentaliteten er alt annet enn bærekraftig ­– hverken for miljøet, oppetiden eller nettselskapenes investeringer. Så, hvilke andre løsninger finnes for distribusjonstransformatorer som havarerer?
  Les mer ›

  Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?

  For optimal fremdrift av byggeprosjektet på en utslippsfri byggeplass er det kritisk med korrekt dimensjonering samt riktig effektuttak, til enhver tid. Hvilke behov har prosjektet for provisorisk strøm? Og hva slags anlegg og elektrisk infrastruktur kreves da? Dette er elementer som er viktig å definere – så tidlig som mulig i prosjektet. La oss ta en titt på 5 forskjellige anlegg og løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
  Les mer ›

  Hvordan unngå å bruke mer byggestrøm enn du må

  Flere faktorer tilsier at høye strømpriser kommer til å vedvare – også her i Norge. Og selv om staten har innført strømstøtte, gjelder ikke det for byggestrøm. Er du en byggherre som planlegger å bygge, renovere eller pusse opp hytte eller hus? Være seg som privatperson eller en mindre utbygger? Da er det enkelte ting du bør være bevisst på for å få ned byggestrømforbruket.
  Les mer ›

  Når er arbeid under spenning (AUS) den best arbeidsmetoden?

  Det er ingen tvil om at elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet. Men med økt elektrifisering og digitalisering blir samfunnet også ekstra sårbart ved strømbrudd og oppgraderinger av komponenter på strømnettet. Så, i hvilke situasjoner er arbeid under spenning (AUS) den beste arbeidsmetoden i det grønne skiftet?
  Les mer ›

  Høyspente ladestasjoner vil kreve smarte samarbeid

  Nå som ladestasjoner går mer og mer over til høyspent, blir det viktig at selskaper med lang erfaring går sammen for å finne de mest kostnadseffektive løsningene. Smart Elektro har drevet i 20 år, og har levert store ladeløsninger for buss og bil siden 2013. Som tidligere del av Nettpartner, og med et sterkt fokus på det grønne skiftet, er det naturlig at vi fremover samarbeider for effektive løsninger innen elektrifiseringen av Norge.
  Les mer ›