Hva koster byggestrøm i et bolig-, boligfelt- eller hytteprosjekt?

  Selv om strømpriser svinger og forbruk varierer, er det enklere er det relativt enkelt å få et visst oversiktsbilde på hvor mye det kan komme til å koste å leie byggestrøm til et byggeprosjekt. Vi gir deg også noen tips til hvordan du kan effektivisere strømbruken.
  Les mer ›

  Klima og miljø skal vektes med 30% i anbudene – hvordan skal det følges opp?

  Fra 1. januar 2024 settes det strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelsesprosesser. Det betyr at bærekraftige tiltak skal utgjøre en større del av tildelingskriteriene enn det gjør i dag og at andre kriterier må vektes annerledes. Men hvordan skal de nye lovkravene løses i praksis og hva betyr det for deg som byggherre eller entreprenør?
  Les mer ›

  Ordliste & Quiz: Energi, Strøm og Elektronikk

  I energibransjen finnes det et hav av ord og forkortelser for prosesser og metoder, så vel som for maskiner og utstyr. Under har vi satt sammen en ordliste med noen av de viktigste begrepene til deg som allerede jobber, skal starte å jobbe eller har lyst til å jobbe i energibransjen. Test deretter kunnskapen din med en quiz!
  Les mer ›

  Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

  Nå som stadig flere norske byggeplasser bruker utslippsfrie ressurser øker etterspørselen etter elektriske hjelpemidler. Dette påvirker både effektbehovet og -uttaket. Gravere, lifter og anleggsmaskiner går mer og mer over til strøm, i tillegg til anleggsarbeidernes el-biler som må lades. Når effektuttaket øker, blir planleggingsfasen kritisk for å kartlegge byggeprosjektets strømbehov.
  Les mer ›

  Optimal utnyttelse av belysningsanlegg i kommunens aktivitetsområder

  Vi har flere idrettsanlegg og aktivitetsområder rundt om i Norge som bør benyttes i mye større grad enn de gjør i dag. Å sørge for nok belysning er kostbart, men med hjelp fra kommuner og sponsorer kan belysningsanleggene bidra både til økt bruk og til andre formål som gagner lokalmiljøet.
  Les mer ›

  Hva risikerer byggherre ved å velge feil standardkontrakt?

  For en byggherre er det kritisk å velge riktig kontrakt for oppdraget som skal utføres. Ved å legge feil standardkontrakt til grunn kan man få svak risikostyring hvor man utilsiktet øker egen risikoeksponering, i tillegg til at feil bruk av kontraktsbase kan være tvistdrivende i seg selv. En god kontrakt styrer risikoen for partene på forutsigbart vis og underbygger effektiviteten i prosjektet, noe som igjen er økonomisk positivt for både entreprenør og byggherre: krangling koster penger.
  Les mer ›

  Solkraft i samferdselssektoren skaper unike muligheter

  Samferdselssektoren har et enormt potensial for solkraftproduksjon på eksisterende infrastruktur langs vei og bane. Smart tilrettelegging og effektiv utnyttelse av «grå arealer» kan bidra stort med å realisere det grønne skiftet. I lengden vil en slik satsning bli både energi- og kostnadsbesparende.
  Les mer ›

  Klarer Norge å bli helelektrisk innen 2040?

  Tallene fra Helelektrisk taler for seg selv og det er tydelig at fossilt energiforbruk må ned i et raskere tempo. Bedre tilgang til økonomiske insentiver, teknologi og klare retningslinjer for energieffektivisering på både kommune- og sektornivå kan bidra til at vi allikevel klarer å nå målet om et helelektrisk Norge innen 2040.
  Les mer ›

  Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

  Effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass kan være større enn mange byggherrer er klare over. Kommer du for sent i gang, skapes en dominoeffekt der alle andre prosesser blir forsinket. Men, det er nokså enkelt å få nok effekt på en elektrisk byggeplass og overgangen bidrar i tillegg til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!
  Les mer ›

  3 tiltak for å styrke HMS blant energimontører

  Energimontører utsettes for økt risiko i mange ulike arbeidssammenhenger. Riktig opplæring legger til grunn for at HMS ivaretas i ulike prosjekter, men sikkerheten på arbeidsplassen må opprettholdes i lengden av alle involverte. Ved å skape og følge gode HMS-rutiner sørger man får at helse og sikkerhet blant kolleger blir ivaretatt til enhver tid.
  Les mer ›