høyspent anlegg fergekai Driftsledere for den elektriske fergekaia

Antall ladestasjoner til ferger hadde en drastisk økning fra 15 til 61 ladestasjoner mellom 2019-2021, mens landstrømanlegg til skip økte fra 92 til 177 i samme tidsperiode. Den Norske fergekaia går fra lavspent til høyspent, noe som innebærer at en driftsleder må være tilknyttet anlegget. Les mer om driftslederens oppgaver på den elektriske kaia.

Når man ha søkt om og mottatt en anleggskonsesjon for høyspent på fergekaia, er man pålagt å ha en driftsleder på plass. Dette står beskrevet i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) §6.

Ifølge Kystverket er det planlagt ytterligere 47 nye ladestasjoner innen utgangen av 2024, i tillegg til flere landstrømanlegg ved norske havner.

Innfasing av elektrisk drevne ferger og hurtigbåter er en sentral del av arbeidet med å nå Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks sjøfart innen 2030.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Bruk av landstrøm bidrar også til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip som ligger ved kai har behov for energi til alt fra lys og oppvarming, til drift av hjelpesystemer og bevertning. Dette er et energibehov som tradisjonelt sett har blitt dekket av hjelpemotorer drevet med fossilt drivstoff. Elektrisitet fra landstrømanlegg kan i tillegg brukes til å lade batterier om bord i hel- eller delelektriske skip.

Driftsleder fra Nettpartner på fergekai med høyspentanlegg

IMG_20210910_133327
Nettpartners driftsledertjenester i arbeid på Boreal sin ferge i Molde

Her i Nettpartner har vi tjenester for driftssikkerhet på fergesambandet, et frekvensbaserte vedlikeholdssystem og inspeksjonssystem. Vi fungerer også som både strategisk og utførende partner for å opprettholde en god driftsfrekvens på fergesambandet.

Rederiet har direkte avtale med de som utfører service på ladetårn og ladekontakter, men trenger oss i Nettpartner for å sikre driftslederansvaret ved høyspentanlegget som disse er tilkoblet. I og med at vi som elkraftentreprenør utfører installasjon av høyspentanlegg og legging av høyspentkabler på fergekaier, har vi unik kjennskap til anleggene. I tillegg har vi i Nettpartner dekning på landsbasis og ofte nær lokasjon til anlegget.

Vår oppgave er å ivareta elsikkerheten på anlegget til enhver tid og påse at høyspenningsanlegget imøtekommer de lover og regler som gjelder.

Tar du kontakt med Nettpartner, hjelper vi deg å finne den riktige og enkleste  løsningen for deg! 

De praktiske oppgavene en Driftsleder på en fergekai med høyspentanlegg utfører:

  • Driftslederen må være involvert så lenge det er aktivitet i forbindelse med høyspentanlegget, slik som ved utkobling og tilkobling.
  • Når rederiet bestiller kontroller fra den som har levert ladekontakten så må Driftsleder inn for å sikre, og legge til rette for de som skal føre kontroll på ladekontakt.
  • Ofte utføres vedlikehold av selve ladetårnet annenhver måned. Da må Driftsleder ut og jorde ned anlegget.
  • Driftsleder har ansvaret for å godkjenne hvem på fergekaia, med korrekt kvalifikasjonskrav, som får lov til å jobbe på høyspentanlegget.
  • I Nettpartner har vi solide systemer for sikkerhetskort, og full oversikt over hvem som har blitt tildelt tilganger hvor – til enhver tid.
  • Utføring av årlig kontroll.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter