Optimal utnyttelse av belysningsanlegg i kommunens aktivitetsområder

  Vi har flere idrettsanlegg og aktivitetsområder rundt om i Norge som bør benyttes i mye større grad enn de gjør i dag. Å sørge for nok belysning er kostbart, men med hjelp fra kommuner og sponsorer kan belysningsanleggene bidra både til økt bruk og til andre formål som gagner lokalmiljøet.
  Les mer ›

  Hva risikerer byggherre ved å velge feil standardkontrakt?

  For en byggherre er det kritisk å velge riktig kontrakt for oppdraget som skal utføres. Ved å legge feil standardkontrakt til grunn kan man få svak risikostyring hvor man utilsiktet øker egen risikoeksponering, i tillegg til at feil bruk av kontraktsbase kan være tvistdrivende i seg selv. En god kontrakt styrer risikoen for partene på forutsigbart vis og underbygger effektiviteten i prosjektet, noe som igjen er økonomisk positivt for både entreprenør og byggherre: krangling koster penger.
  Les mer ›

  Solkraft i samferdselssektoren skaper unike muligheter

  Samferdselssektoren har et enormt potensial for solkraftproduksjon på eksisterende infrastruktur langs vei og bane. Smart tilrettelegging og effektiv utnyttelse av «grå arealer» kan bidra stort med å realisere det grønne skiftet. I lengden vil en slik satsning bli både energi- og kostnadsbesparende.
  Les mer ›

  Klarer Norge å bli helelektrisk innen 2040?

  Tallene fra Helelektrisk taler for seg selv og det er tydelig at fossilt energiforbruk må ned i et raskere tempo. Bedre tilgang til økonomiske insentiver, teknologi og klare retningslinjer for energieffektivisering på både kommune- og sektornivå kan bidra til at vi allikevel klarer å nå målet om et helelektrisk Norge innen 2040.
  Les mer ›

  Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

  Effektbehovet for å drifte en utslippsfri byggeplass kan være større enn mange byggherrer er klare over. Kommer du for sent i gang, skapes en dominoeffekt der alle andre prosesser blir forsinket. Men, det er nokså enkelt å få nok effekt på en elektrisk byggeplass og overgangen bidrar i tillegg til å gjøre byggeprosjektet mer kostnadseffektivt. Vinn-vinn for miljøet, tidslinja og for budsjettet!
  Les mer ›

  3 tiltak for å styrke HMS blant energimontører

  Energimontører utsettes for økt risiko i mange ulike arbeidssammenhenger. Riktig opplæring legger til grunn for at HMS ivaretas i ulike prosjekter, men sikkerheten på arbeidsplassen må opprettholdes i lengden av alle involverte. Ved å skape og følge gode HMS-rutiner sørger man får at helse og sikkerhet blant kolleger blir ivaretatt til enhver tid.
  Les mer ›

  Ett og et halvt år med provisoriske strømanlegg: Dette har vi lært

  Etter at vi i januar 2022 lanserte våre provisoriske strømanlegg, i forbindelse med satsingen mot det Grønne Skifte, har etterspørselen steget i takt med økt kunnskap i bransjen. Dette i tillegg til krav fra både nettselskap og byggherrer, naturligvis. Men, hvilke erfaringer har vi gjort oss det siste året? Én ting er sikkert; vi leier ut flere provisoriske strømanlegg enn noen gang før.
  Les mer ›

  Fra fossilfri til utslippsfri bygg- og anleggsplass innen 2025 – er du klar?

  Det er til enhver tid cirka 200 aktive byggeplasser i Oslo kommunes regi. Siden 2021 har det vært krav om at samtlige skal være fossilfrie. Innen 2025 skal byggeplassene være helt utslippsfrie i tillegg. Resten av landet følger naturligvis etter, både kommunalt og privat – men hva innebærer det for byggherrer og entreprenører?
  Les mer ›

  3 ting du bør vite om byggestrøm før du bestiller

  Når er beste tidspunkt for å bestille byggestrøm, hva koster egentlig byggestrøm og hvor mye kraft kan du forvente at byggeprosjektet ditt trenger? Vi går igjennom tre aspekter som er spesielt nyttig for deg å vite før du bestiller byggestrøm.
  Les mer ›

  Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledning (KL)

  Arbeid langs jernbanen må ofte gjennomføres innen bestemte, og gjerne korte, tidsperioder. Ombygging av kontaktledninger (KL) er en stor del av dette. I årene fremover vil gode forberedelser og riktig kartlegging av utstyr, mannskap og materiell være enda viktigere for å nå tidsfrister. Å styre prosjektene effektivt, både ved små og store brudd, er nødvendig for at togtrafikken kan returnere til normalen så raskt som mulig etter endt prosjekt.
  Les mer ›