Leie utstyr til kraftlinjer strømnettet

 

Som Norges største elkraftentreprenør har Nettpartner opparbeidet seg en massiv utstyrspark. Her tilbys en fullservice utleieløsning for logistikk, transport, sertifisering og reparasjoner av utstyr til kraftlinjebygging og annen entreprenørvirksomhet innen energi, VA og beredskap.

Fra Nettpartners logistikksenter kan du leie nødvendig utstyr – til for eksempel kraftlinjebygging – og få det levert direkte på lokasjon eller annet ønsket sted. Uansett hvor i landet. Når dere er ferdige med utstyret, så kommer vi og henter det igjen.

Men hvorfor er det lurt å leie istedenfor å eie utstyr til kraftlinjebygging? Her er 5 gode vurderinger:

1. Du slipper vedlikehold av alt fra utkjøringsblokker og dragliner til vinsje-brems og jordingsutstyr

Det er tidkrevende å drive vedlikehold av utstyr til kraftlinjebygging. For å utføre vedlikehold av det nødvendige utstyret som brukes for å utbedre eller bygge et strømforsyningsnett, må du i tillegg ha kompetente personer med erfaring og kursing til å gjennomføre kontroll, reparasjoner og vedlikehold på utstyret. Ofte kreves også kontroll utført av en ekstern sakkyndig.

Gå til utleie av utstyrssiden vår her ⇒

2. Sertifisering og dokumentasjon på utstyret er alltid oppdatert

Utstyr som for eksempel rundsling og vinsj-brems skal sertifiseres av eksterne sakkyndige, og kontrollen er gyldig i 12 måneder av gangen. Når du leier vil utstyret alltid leveres kontrollert og sertifisert, med gyldig dokumentasjon. Noe som selvsagt forenkler både etterlevelse av lover og regler, samt HMS-arbeidet knyttet til dokumentering og kontroll av utstyr.

3. Utstyres lagres korrekt, men viktigst av alt – ikke hos deg

Alle som har jobbet med kraftlinjeutbygging og annet entreprenørarbeid innen energi, VA, anlegg og beredskap, vet hvor mye utstyr som kreves. Selv om én frosk ikke tar all verdens plass, så skal du jo som oftest ha flere typer til de ulike jobbene. Kabler skal gjerne strekkes med trommelvogner – som jo krever sin plass, mens en vinsj, brems eller kombimaskin fort opptar halve «kontoret». Nei, da kreves det et stort lagerlokale – som også skal etterleve visse regler i forhold til lagring.

Når du ikke eier utstyret, trenger du heller ikke lagre det. Kort og godt. 

4. Vi fikser transporten til ditt anleggssted

Fra utstyrsparken i Molde har vi i Nettpartner mulighet til å levere utstyret du leier fra oss – på angitt sted til angitt tid – selv med korte tidsfrister. Vi kommer til stedet arbeidet skal utføres – så lenge det er vei dit for vogntog, og henter igjen etter forhåndsbestemt avtale eller ved behov. Alt du trenger å gjøre er å losse utstyret av og på til vår transportør.

Utføres arbeidet på områder hvor kun fly eller helikopter kommer fram, har vi rikelig med utstyr som er tiltenkt dette. Som for eksempel flyblokker, transportkurver for helikopter og flygbar vinsj, utstyrscontainere og mannskapsbrakker. I tillegg til ATV og snøscootere, samt beltekit og tilhengere til ATV og sleder til snøscootere.

5. Bedriften slipper å låse store verdier i utstyr

Avhengig av hva slags prosjekt du jobber på, så kan innkjøp av utstyr koste fra 2500 kroner til godt over 2,5 millioner. Det avhenger naturligvis av hva du trenger.

Flyblokker kan ha en innkjøpspris på 2600 kroner, og du trenger gjerne 80 stykker for ett prosjekt – som betyr at 208000 av bedriftens verdier låses til flyblokker. For å ikke snakke om større vinsj-brems . Da ryker det fort et par millioner kroner, og det på en maskin som du kanskje bruker til ett prosjekt i året.

Husk! Ved å kjøpe og eie ditt eget utstyr, kommer også utgifter til vedlikehold, sertifisering og ekstern kontroll i tillegg til lager, transport og energiforbruk.

Alt dette slipper du selvsagt ved å leie utstyret fra oss. Klikk deg inn til utleiesenteret vårt her, eller ta kontakt hvis du har spørsmål eller prosjekter du ønsker hjelp til.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS