Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledninger (KL)

Arbeid langs jernbanen må ofte gjennomføres innen bestemte, og gjerne korte, tidsperioder. Ombygging av kontaktledninger (KL) er en stor del av dette. I årene fremover vil gode forberedelser og riktig kartlegging av utstyr, mannskap og materiell være enda viktigere for å nå tidsfrister. Å styre prosjektene effektivt, både ved små og store brudd, er nødvendig for at togtrafikken kan returnere til normalen så raskt som mulig etter endt prosjekt.

Både som byggherre og entreprenør innen jernbanerelaterte prosjekter vil man ha nytte av at prosessen med ombygging av kontaktledninger, også kjent som kjøreledning, er så smertefri som overhodet mulig. Tidsperioden som blir kjøpt opp for å utføre arbeidet bør bli utnyttet til det fulle.

I vår erfaring består en effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledninger (KL) av tre hovedelementer; 1. Detaljert forhåndsplanlegging, 2. Valg av riktige ressurser og 3. God overføring og overlevering.

Forhåndsplanlegging ved arbeid med kontaktledning

I all hovedsak handler planleggingen om å fastsette en arbeidsmetode for å få på plass de rette ressursene på rett plass – til rett tid. Både i starten og i løpet av arbeidsprosessen. Målet med tidlig kartlegging bidrar til å redusere risikoen for forsinkelser og ekstraarbeid, slik at prosjektet skal kunne gjennomføres riktig fra første forsøk. Blant annet skal man slippe å gå tilbake for å fikse småting og mangler. Selv om man kan møte på problemer, er det viktig å redusere risikoen for at det skjer.

Nettpartner Bane er en egen divisjon som tilbyr og tar på seg oppdrag innen jernbane. Vi kan effektivisere ombygging av KL ved å:

  • Tegne og planlegge arbeidet på kort tid
  • Utføre arbeid på spor i drift
  • Rive og bygge nytt anlegg før neste tog

Les mer om våre KL-tjenester HER

Gjennomføring av prosjekter i Nettpartner følger PRINCE2-prinsippet. Både HMS og mannskapsressurser sitter sammen og bruker god tid på prosjektplanlegging ved bruk av roadmaps. Vi tar stort hensyn til tidligere erfaringer, der vi ser på hva som har gått bra og hva som eventuelt gikk galt og bør endres. Da øker man sjansene for å lykkes med minimale avvik.

Mangel på godt forarbeid minsker også sjansen for at en dominoeffekt skapes, der alle påfølgende prosesser utover ombygging av KL kan bli ytterligere forsinket.

I tillegg er det viktig å huske på at selv om mye av planleggingen må ta høyde for tidspress, så er det visse sider av prosjektet som er lovpålagt å ha klart i forkant.

Riktige ressurser til riktig tid i KL-prosjekter

For å skape flyt i ulike deler av KL-prosjektet er det hovedsakelig tre type ressurser som skal og bør være på plass.

1. Spesialutstyr

Vedlikehold og ombygging av kontaktledningsanlegg krever tilgang til spesialkjøretøy. Da er det særlig viktig at utstyret samsvarer med arbeidsmetoden man velger å følge. Nettpartner har det siste året utvidet egen maskinpark betraktelig, og har derfor tilgang på et bredt spekter av spesialutstyr og større maskiner slik som stormobil.

Vi har nå totalt 9 moderne stormobiler tilgjengelig i maskinparken. 7 av disse har personlift, og 2 er utstyrt med både kran og strekkapparat. Strekkeutstyret er blant det nyeste og mest avanserte i Norge, samt godkjent til byggesystem 25-anlegg som tilsvarer de mest krevende anleggene til Bane NOR.

2. Mannskap

Videre er det essensielt å samle sammen nok og riktig mannskap. Som Norges største elkraftentreprenør har våre kunder tilgang til et hav av fagfolk. Vi kan stille med riktig kompetanse til å betjene avansert utstyr til de mest krevende oppdragene innen jernbane.

E305C7CD-CF0E-4A22-B952-574C4156CA68

3. Materiell

Sist, men ikke minst, bør man tenke på hvilket materiell som er nødvendig i forskjellige stadier av arbeidet med å legge kontaktledningene. Mangler man for eksempel de riktige boltene vil det være en 'showstopper' og forsinke prosjektet.

Nettpartner er totalleverandør innen jernbanetekniske fag, og for oss er det viktig at den oppkjøpte perioden blir benyttet maksimalt.

Hvis man for eksempel har 30 timer på å rive et gammelt anlegg og bygge nytt, og får problemer med spesialutstyret, er det viktig med back-upmateriell. Derfor sørger vi for at tilgang på ekstra utstyr, også knyttet til den begrensede tidsperioden som arbeidet skal foregå, ligger til grunn.

Strekkeutstyr er eksempelvis blant det viktigste man bruker når KL skal på plass, og man bør derfor alltid ha tilgang på flere. Slik kan store forsinkelser unngås om det skulle oppstå avvik.

383EAF32-7718-4B11-8D5B-614F4B1D7C98

Overføring og overlevering

Når et anbudstilbud har blitt akseptert er det kritisk detaljert informasjon om arbeidsmetode blir overført til prosjektleder. Dette for å sikre at alle tenker i samme bane (pun intended).

Ved ferdigstilling av prosjektet bør teamet som skrev tilbudet gå over for å sjekke at utføringen samsvarer med tilbudet. Deretter kommer det et kontrollteam fra Bane Nor som går over hele anlegget og skriver et referat.

De mest kritiske avvikene man bør unngå ved ombygging av KL

Avvik kan fort bli kostbare når arbeid ikke kan gjennomføres fordi det ikke var planlagt riktig utstyr til riktig jobb i forkant. Avvikslista bør derfor være så kort som mulig.

Her er noen punkter som vil føre til en mindre effektiv prosjektstyring og som man må unngå i arbeidet med å bygge om KL:

  • Ikke ha stormobil på plass når oppdraget iverksettes
  • Ikke ha tilgang på reserve strekkeutstyr
  • Mangel på riktig mannskap med riktig kompetanse
  • Ikke ha hovedsikkerhetsvakt (hsv) på plass – man kommer seg ikke ut på sporet uten
  • Ikke ha nok fokus på HMS - risikerer nedetid på folk og viktige ressurser
  • Mangel på riktig og tilstrekkelig mengde materiell