Ole Jonny Smestad

  Ole Jonny Smestad er ansvarlig for prosess og utvikling i Nettpartner Bane.

  Siste Innlegg

  Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledning (KL)

  Arbeid langs jernbanen må ofte gjennomføres innen bestemte, og gjerne korte, tidsperioder. Ombygging av kontaktledninger (KL) er en stor del av dette. I årene fremover vil gode forberedelser og riktig kartlegging av utstyr, mannskap og materiell være enda viktigere for å nå tidsfrister. Å styre prosjektene effektivt, både ved små og store brudd, er nødvendig for at togtrafikken kan returnere til normalen så raskt som mulig etter endt prosjekt.
  Les mer ›

  Derfor bygger Nettpartner eget opplæringssenter for jernbanetekniske fag

  For å lykkes med moderniseringen og digitaliseringen av jernbanen trenger vi energimontører og signalmontører som sitter på riktig kunnskap og kompetanse. Nettpartner bygger derfor et eget opplæringssenter der nåværende energimontører og lærlinger blir godt rustet til å bygge ut fremtidens jernbane.
  Les mer ›