ERTMS oppgradering av signalanlegg Norge Nettpartner

Når Bane NOR nå utfører den største oppgraderingen av jernbanens signalanlegg siden 50-tallet, innebærer det også en fornying av fremtidens kompetansebehov. Som fagmiljø innen signalanlegg gir det oss i Nettpartner et viktig forsprang og kompetanse som er overførbart til fremtidige signalprosjekter innen bane og spor generelt.

Foto: Nettpartner Bane.

Implementeringen av European Rail Traffic Management System (ERTMS) er en total oppgradering og digitalisering av signalanlegget på den norske jernbanen.

Signalfornyelsen omfatter flere tekniske installasjoner langs og i sporet som drivmaskiner i veksler, veisikringsanlegg (planoverganger), akseltellere og signalgivere (baliser). Det forventes at fornyelsen vil gi en mer robust og stabil jernbane.

Kort fortalt flyttes de fysiske signalene som vi er vant til å se langs sporene, inn i en skjerm i lokførerens panel.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Nettpartner Divisjon Bane jobber med «trackside installations» (installasjoner i og ved spor) av ERTMS

ERTMS oppgradering av signalanlegg norske jernbanen av Nettpartner

At signalsystemet og styringssystemet skal bli heldigitalt og moderne er utvilsomt et enormt løft for norsk jernbane.

Og arbeidet er massivt; 336 signalanlegg langs infrastrukturen samt skinner og struktur må skiftes, styringssystemet til togledelsen må fornyes og utstyret ombord på togene må oppdateres.

Det enorme arbeidet med å oppgradere signalanlegget til ERTMS er derfor delt inn i tre entrepriser:

  1. Trafikkstyringssystemer – leveres av Thales
  2. On-board materiell – leveres av Alstom
  3. Trackside installations – leveres av Siemens

Siemens Mobility ble tildelt den enorme kontrakten fra Bane NOR for «trackside installations» i 2018, som skal leveres ferdig i 2034, og er ansvarlig for de tekniske løsningene, utvikling av komponenter og materielleveranse.

Les også: Fremtiden er elektrisk: Nye muligheter for energimontører

Bygger opp et sterkt og fremtidsrettet kompetansemiljø innen signalfaget

Siemens Mobility ERTMS Nettpartner

Som én av tre entreprenører jobber vi i Nettpartner Bane for Siemens Mobility med «trackside installations» – altså installasjoner og montasje som er fysisk ute på infrastrukturen langs med eller i sporet.

Vi var tidlig med i prosessen, og ble det første selskapet som Siemens Mobility signerte i 2018 for det da 16 år lange gjennomføringsprosjektet.

IMG_2094For oss som entreprenør og montasjepartner gir prosjektet oss utvilsomt en god ordrereserve mange år frem i tid, og et forlenget og godt samarbeid med Siemens – som selvsagt er viktig for oss.

I tillegg gir det Nettpartner divisjon bane en unik mulighet til å bygge et sterkt signalfaglig kompetansemiljø, som ikke minst kommer til å ha den kompetansen som fremtidens fagplan for signalmontørfaget jo kommer til å bli basert på.

Les ogå: Mer jernbane for hver krone: Jevn kapasitetsutnyttelse sikrer god prosjektøkonomi

Om ikke lenge er vi ferdige med den første delstrekningen som vi skal bygge, nemlig Nordlandsbanen fra Grong til Mo i Rana. Vi har også i to etapper bygget installasjonene på testlinjen mellom Roa og Hønefoss. Her gjenstår bare noen mindre arbeider.

Fremover vil vi bli tildelt nye delstrekninger fra Siemens Mobilty hvert år, og bygger disse parallelt med de to andre selskapene i prosjektet. På grunn av prosjektets størrelse forventer vi å øke bemanningen i takt med utviklingen av prosjektet.

Som fagmiljø innen signalanlegg gir dette oss et viktig forsprang og kompetanse som også har verdi for fremtidige signalprosjekter innen bane og spor. Har du spørsmål om vårt arbeid innen signalfag og installasjoner i og ved spor? Ta kontakt med oss her!

Kontakt oss for mer info