Energibransjen har en viktig samfunnsoppgave foran seg; å finne gode og kreative løsninger som bidrar til det grønne skiftet.