Analyse viser at nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer arbeid på distribusjonsnettet er hele 16 %-poeng mer effektive enn de som ikke gjør det.