Erik Frikstad

  Erik Frikstad begynte i stillingen som daglig leder i Vestfold Trafo Energi 1. september 2023. Etter 13 år i Lede/Skagerak Nett etterfulgt av tre år som nettsjef i nettselskapet Føre, har han med seg lang erfaring samt bred kompetanse og ekspertise fra energibransjen. Erik er utdannet elkraftingeniør og elektriker.

  Siste Innlegg

  Er den mest miljøvennlige transformatoren den du allerede har?

  Sirkulærøkonomi er et begrep som får stadig mer fotfeste, også i elkraftbransjen. Når vi vet at fordelingstrafoer og krafttrafoer har en anslått levetid på 30-50 år ved gjennomsnittsbelastning på 40-70%, er det spesielt viktig å følge sirkulærøkonomiske prinsipper ved innkjøp, reparasjon, vedlikehold og leie av trafoer.
  Les mer ›

  Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer?

  Landet er under en elektrisk transformasjon som er belastende for trafoene i det norske distribusjonsnettet. Men med materialmangel, lang ventetid for nybygging av transformatorer og et økende miljøperspektiv, er det tydelig at «kjøp og kast og kjøp igjen»-mentaliteten er alt annet enn bærekraftig – hverken for miljøet, oppetiden eller nettselskapenes investeringer. Så, hvilke andre løsninger finnes for distribusjonstransformatorer som havarerer?
  Les mer ›