Norge har vindkraftanlegg i totalt 63 vindparker i dag og ifølge NVE blir vindkraft stadig mer utbredt som energikilde. Det krever tilgang til fagfolk som har god kjennskap til å drifte og bruke høyspentanlegg. Nettpartner er godkjent som både driftsleder og beredskapsentreprenør.