driftsleder vakt beredskap i vindparker og vindkraftanlegg

Norge har vindkraftanlegg i totalt 63 vindparker i dag og ifølge NVE blir vindkraft stadig mer utbredt som energikilde. Det krever tilgang til fagfolk som har god kjennskap til å drifte og bruke høyspentanlegg. Nettpartner er godkjent som både driftsleder og beredskapsentreprenør.

Alle anlegg som tilkobles høyspent strøm ifølge gjeldende regelverk enten ha en ansatt eller innleid driftsleder. Når man inngår avtaler med netteier og eier av en vindpark, skal driftsleders navn stå i kontraktene. Dermed har driftslederen et personlig helhetsansvar for å ivareta drift og sikkerhet på høyspentanlegget.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Driftslederens lovpålagte ansvar og roller i vindparken

I vindparkene innebærer driftsleders oppgaver blant annet:

  • utføring av årlige kontroller og rette opp eventuelle feil
  • legge til rette for og lede koblinger i anlegget
  • undersøke at alt er i stand i forhold til gjeldende regler og spesifikasjoner

Et annet viktig punkt er rettet mot bortfall av strøm ved privateide, konsesjonsbelagte forsyningsanlegg. I tillegg til driftsledertjenester, må eiere av private anlegg benytte en Leder for sikkerhet (LFS) eller Leder for kobling (LFK) for å kunne gjennomføre feilsøking.

Les også: Industribedrift? Reduser nedetid ved feil på høyspent forsyningsanlegg

Derfor bør du ha vakt og beredskap i vindparker

Ethvert anlegg vil som regel ha behov for en vakt- og beredskapstjeneste, uavhengig av spenningsnivået på anlegget. Det er beredskapsvaktene som har kunnskap om hvordan man best løser uforutsette situasjoner.

For private anlegg er det ikke lovpålagt å ha beredskapsvakt på lik linje som driftsleder. Det er likevel en tilleggstjeneste bedrifter bør benytte seg av for å sikre egen driftssikkerhet og oppetid av elektriske anlegg.

Les mer om Nettpartners driftsledertjenester

Nettpartner kan levere alle former for beredskapstjenester, tilpasset vindparkens behov. Anleggseier kan blant annet velge mellom følgende beredskapsnivåer:

  1. Døgnkontinuerlig vakt 
  2. Hybrid løsning 
  3. Utrykking ved behov 

Les også: Hva bør inngå i en avtale om vakt og beredskap?

Unngå store økonomiske og materielle verditap

Det er flere grunner til at man må ha en driftsleder ved et høyspentanlegg og at man bør ha en form for beredskapstjeneste. Mangel på kyndige fagpersoner, særlig når det skjer uønskede hendelser, øker risikoen betydelig for:

  • Tap av kraftproduksjon
  • Tap av materielle varer og tjenester
  • Tap av inntekter

Mangler man en beredskapsavtale kan et eventuelt strømbrudd og driftsstans bli både kostbart og tidkrevende. Derfor bør man undersøke mulighetene og sikre at dette er på plass før vindkraftanlegget skal igangsettes.

Vakt- og beredskapstjenesten fra Nettpartner kan kombineres med driftsledertjenesten. Slik sikrer du både kontinuerlig drift og oppetid på vindparkanlegget. Vi bistår også med lagring av kritisk materiell til anlegget, slik at det er lett tilgjengelig ved en eventuell feilsituasjon.

Les mer om Nettpartners vakt- og beredskapstjenester

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet