Vakt og Beredskap høyspent forsyningsanlegg

Vakt og beredskap for elektriske anlegg innen industrisektoren er en tjeneste for bedrifter med egne koblingsstasjoner (privat høyspent forsyningsanlegg) som ønsker å sikre egen driftssikkerhet. Men hva bør du egentlig vekte i en avtale for vakt og beredskap?

Hva lovverket sier om vakt og beredskap for private høyspentanlegg

Vakt og beredskap av privat høyspent forsyningsanlegg er ikke regulert av lovverket da anleggene ikke faller inn under samme leveringskrav som netteiere. Ved nedetid på distribusjons- eller regionalnettet vil en netteier oppleve KILE-kostnader fra NVE for tiden hvor strømmen er borte. Slik er det ikke for private anlegg.

Det du derimot må ha er en driftsleder – ansatt eller innleid. Ved bortfall av strøm må eiere av private anlegg i tillegg benytte en Leder for sikkerhet (LFS) eller Leder for kobling (LFK) for å kunne feilsøke på konsesjonsbelagt forsyningsanlegg.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Hvorfor benytte vakt og beredskap som en tjeneste

Bedrifter som kjøper tjenester for vakt og beredskap gjør dette for å sikre at driften kan opprettholdes som normalt. Strømbrudd ved en fabrikk, en vindmøllepark eller et verk blir raskt kostbart hvis det fører til produksjonsstans. Kostnaden er tross alt direkte linket til produksjonen som er nede.

Hvis man ikke allerede har en avtale for vakt og beredskap, eller driftsledertjeneste på plass, kan det brått bli dyrt og tidkrevende å få hanket inn sertifiserte folk for feilsøking.

Dette bør vektes i en avtale for vakt og beredskap av privat forsyningsanlegg:

  • Vakt og Beredskap NettpartnerElkraftentreprenørens kompetanse til å kunne rådgi akkurat din bedrift om forebyggende driftssikkerhet for økt oppetid.
  • Leder for sikkerhet (LFS), Leder for kobling (LFK) og montører som har LFK med ‘forlenget arm’-tillatelse.
  • Mulighet for døgnkontinuerlig vakt og beredskap.
  • Et godt utvalg av lokasjoner, montører og beredskapslagere.
  • Skalerbar beredskap ved større feilsituasjoner i nettet.
  • Et aktivt miljø for driftslederoppgaver og variert kompetanse internt hos elkraftentreprenøren som tilbyr vakt og beredskap, med flere driftslederkunder av varierende størrelse.
  • Mulighet til å leie inn egen Driftsleder i tillegg til vakt og beredskapsavtalen.

Husk! Industribedrifter med internt høyspent blir forsynt av nettselskap. Som en av Norges største elkraftentreprenører har vi i Nettpartner aktivt beredskap mot tilstøtende netteier i flere forsyningsområder. Derfor har vi i tillegg adgang til å sjekke om feil på strømanlegget stammer fra det private anlegget eller feil i nettet. Vi har også rettighet til å utføre koblinger i tilstøtende netteiers nett.

Slik slipper du å kalle inn enda flere ressurser for å koble til nettet eller for å verifisere problemet – noe som ville ført til en forhøyet kostnad.

Les mer om Nettpartners tjenester for Vakt og Beredskap

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter