Avtale for Vakt og beredskap på strømnettet Nettpartner

Strømbrudd blir raskt kostbart når det fører til KILE-kostnader eller produksjonsstans. Da er det viktig å vite at noen kan være kjapt på plass for å løse feilen. Så, hva bør inngå i en vakt- og beredskapsavtale?

Ved å leie vakt- og beredskapstjenester er du sikker på at det alltid er noen på vakt med kompetanse og utstyr til å finne og rette feil som oppstår, men hva bør man tenke på og være klar over når en slik leieavtale inngås? 

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som  beskrivende prisposter i energibransjen »

Hva bør med i avtalen for vakt og beredskap?

En godt gjennomarbeidet avtale er det beste grunnlaget man kan ha for å sikre et godt samarbeid. Med tydelige rammer og minst mulig usikkerhet vil samarbeidet kunne gå smidig og effektivt.

1. Det økonomiske 

En av de første tingene som bør avklares er det økonomiske aspektet. I Nettpartner tilbyr vi for eksempel forskjellige løsninger avhengig av hva ditt selskap trenger. I de fleste tilfeller betaler du for medgått tid, men vi tilbyr også andre løsninger ut fra behov. 

2. Responstid

I kontrakten bør det defineres forventninger til responstid, både for teknisk support og ved oppskaleringer. Det er viktig at partene sammen blir enige om realistiske forventninger avhengige av hvor kritisk det er og hvilke ressurser som ligger inne i avtalen.

Les også: Nettselskapers gevinster ved å outsource – sett fra CFOs perspektiv

3. Ressurser 

Hva slags utstyr som trengs varierer mellom forskjellige anlegg. Det bør konkretiseres i avtalen hva det innleide selskapet må disponere av utstyr for å kunne utføre nødvendig service og vedlikehold. 

4. Kompetanse

På samme måte som med ressurser varierer det hvilken kompetanse som trengs for å feilsøke og rette opp feil på anlegget. Det er en vesensforskjell mellom kompetanse på for eksempel linjer og kabelanlegg, og for å være sikker på at feil blir rettet så fort som mulig bør særskilte kompetansebehov også konkretiseres i avtalen.

Les også: Industribedrift? Reduser nedetid ved feil på høyspent forsyningsanlegg

Hva bør vi vite før avtalen signeres? 

For å være sikker på at avtalen inneholder det dere trenger og at dere får den bistanden dere er avhengig av, er det viktig at vi får god oversikt over behovet. De faktorene som er nevnt i denne artikkelen bør man ha avklart omfanget av før kontrakten skal utarbeides.  

En annen faktor som har innvirkning på hvor fort vi kan bistå er om utstyret som brukes følger bransjestandard eller om det først må skaffes spesielt tilpasset utstyr. De fleste i bransjen følger i dag REN-standarden. Det gjør at vi har riktig utstyr tilgjengelig, og kan fortere bistå og uten noen ekstra kostnader. 

I Nettpartner har vi lang erfaring med vakt og beredskap, og bidrar gjerne med konsultasjon og konseptutvikling for å forebygge feil og nedetid.

Les mer om Nettpartners tjenester for Vakt og Beredskap

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›