Antall ladestasjoner til ferger hadde en drastisk økning fra 15 til 61 ladestasjoner mellom 2019-2021, mens landstrømanlegg til skip økte fra 92 til 177 i samme tidsperiode. Den Norske fergekaia går fra lavspent til høyspent, noe som innebærer at en driftsleder må være tilknyttet anlegget. Les mer om driftslederens oppgaver på den elektriske kaia.