Øyvind Eriksrud

  Øyvind Eriksrud er prosjektleder i Nettpartner og er spesielt opptatt av at det offentlige så vel som private aktører har økt kunnskap til og stolthet over egen infrastruktur for belysning og veilys.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Optimal utnyttelse av belysningsanlegg i kommunens aktivitetsområder

  Vi har flere idrettsanlegg og aktivitetsområder rundt om i Norge som bør benyttes i mye større grad enn de gjør i dag. Å sørge for nok belysning er kostbart, men med hjelp fra kommuner og sponsorer kan belysningsanleggene bidra både til økt bruk og til andre formål som gagner lokalmiljøet.
  Les mer ›

  Ett og et halvt år med provisoriske strømanlegg: Dette har vi lært

  Etter at vi i januar 2022 lanserte våre provisoriske strømanlegg, i forbindelse med satsingen mot det Grønne Skifte, har etterspørselen steget i takt med økt kunnskap i bransjen. Dette i tillegg til krav fra både nettselskap og byggherrer, naturligvis. Men, hvilke erfaringer har vi gjort oss det siste året? Én ting er sikkert; vi leier ut flere provisoriske strømanlegg enn noen gang før.
  Les mer ›

  Slik kan kommunen bruke belysning for å øke trivselen blant innbyggerne

  Ved bruk av lys og farger kan man oppnå vakre og spennende effekter på skulpturer, vegetasjon og fasader. Med enkle grep og lyssetting kan kommunen løfte stemningen i parker, torg og gågater. Med dagens LED-teknologi kan du også fargesette lyset ved ulike begivenheter.
  Les mer ›

  Ladeinfrastruktur: Kan kommunen benytte eksisterende elektriske anlegg?

  Ladeinfrastruktur er på full fart inn i samfunnet vårt. Kommuner går nå til anskaffelse av stadig flere elektriske biler til sine ansatte, og med det følger et behov for ladeplasser. Samtidig ser vi at eksisterende infrastruktur mange steder må fornyes eller byttes ut. Men kostnadene ved å foreta endringer ved eksisterende anlegg blir ikke vesentlig større om man tenker litt utenfor boksen.
  Les mer ›

  Ansvar og krav til eiere av veilys og belysningsanlegg

  Eiere av veilys kan tilknytte seg aktører til drift og vedlikehold av belysningsanlegg, men (eier)ansvaret kan hverken delegeres eller fraskrives. Dette gjelder selvsagt ikke bare når det er kommunen som er anleggseier, men også for borettslag, SVV, fylkeskommuner og bedrifter som eier eget belysningsanlegg. Hvilket ansvar og hvilke krav stilles til eier av veilys og belysningsanlegg?
  Les mer ›

  Baner vei i det grønne skiftet: – Vi må dele våre erfaringer innen elektriske gravemaskiner

  Da samferdselsdepartementet henvendte seg til de store statlige byggherreorganisasjonene for utprøving av tiltak for utslippsfri anleggsvirksomhet, ønsket Bane NOR blant annet å prøve ut batteridrevet gravemaskin ved bygging av Sande omformerstasjon. Gjennom høsten har de gjort seg mye nyttig erfaring knyttet til provisorisk strømanlegg og lading av maskinen.
  Les mer ›

  Er vei- og gatelysanlegg en farlig infrastruktur i landets kommuner?

  Vei- og gatebelysning i norske kommuner er ofte av varierende kvalitet og det er et økende behov for oppgraderinger, vedlikehold eller «nødhjelpstiltak» for at anleggene skal være sikre. Når kommunens innbyggere ringer servicetorget og melder at en gatelysstolpe har deiset i bakken – rett utenfor en barnehage – så må man prise seg lykkelig for at ingen ble skadet. «Flaks» kan man kanskje si, men det er også et godt eksempel på at vedlikehold av gatelysanlegg må tas på alvor – for flaksen bør man ikke basere seg på.
  Les mer ›

  Slik trapper Nettpartner opp leveransen av provisoriske strømanlegg

  Behovet for provisorisk strømtilførsel er ikke nytt, men i takt med det grønne skiftet har utvikling og tilgjengelighet av provisoriske strømanlegg vært en nødvendighet. Nå tilbyr vi flere provisoriske strømanlegg enn noen gang.
  Les mer ›

  Gatelys og utendørsbelysning – et kommunalt pengesluk?

  Det er en kjensgjerning at mange gatelysanlegg er utdatert, med gamle og dårlige kabler og master, samt armaturer med et høyt effektforbruk. Å bedrive førstehjelp på utdaterte anlegg er en kostbar affære, noe som kommer i tillegg til mer ordinære driftskostnader.
  Les mer ›

  Overtar kommunene gode nok gatelysanlegg fra private utbyggere?

  Rundt omkring i det ganske land bygges det bolig- og industriområder av private hovedentreprenører som gjerne har vunnet jobben i hard priskonkurranse med andre. Disse entreprenørene igjen benytter gjerne underentreprenører i forskjellige fag som også har fått jobben etter en prismessig konkurranse.
  Les mer ›